SOL; ŽVEPLO; ZEMLJINE IN KAMEN; MAVČNI MATERIALI, APNO IN CEMENT.

 • 2501000000 80 (8/0) : Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol) in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za sipkost ali ne; morska voda
 • 2502000000 80: Železovi piriti, nepraženi
 • 2503000000 80 (2/0) : Žveplo vseh vrst, razen sublimiranega, oborjenega in koloidnega žvepla
 • 2504000000 80 (2/0) : Grafit, naravni
 • 2505000000 80 (2/0) : Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan, razen kovinonosnega peska iz poglavja 26
 • 2506000000 80 (2/0) : Kremen (razen naravnega peska); kvarcit, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče
 • 2507000000 80 (2/0) : Kaolin in druge kaolinske gline, žgane ali nežgane
 • 2508000000 80 (6/0) : Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tarifne številke 6806), andaluzit, kianit in silimanit, žgani ali nežgani; mulit; šamotne in dinas zemljine
 • 2509000000 80: Kreda
 • 2510000000 80 (2/0) : Naravni kalcijevi fosfati, naravni aluminijevi kalcijevi fosfati in fosfatirana kreda
 • 2511000000 80 (2/0) : Naravni barijev sulfat (bariti); naravni barijev karbonat (viterit), žgan ali nežgan, razen barijevega oksida iz tarifne številke 2816
 • 2512000000 80: Silikatna fosilna moka (npr. kremenka, tripolit, diatomit) in podobne silikatne zemljine, žgane ali nežgane, navidezne relativne gostote 1 ali manjše
 • 2513000000 80 (2/0) : Plovec; smirek; naravni korund, naravni granat in druge naravne snovi za brušenje, termično obdelane ali neobdelane
 • 2514000000 80: Skrilavec, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče
 • 2515000000 80 (4/0) : Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne relativne gostote 2,5 ali večje, in alabaster, tudi grobo klesani, razžagani ali kako drugače razrezani v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče
 • 2516000000 80 (5/0) : Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče
 • 2517000000 80 (6/0) : Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za nasipanje cest ali železniških prog ali za druga nasipanja, prodniki in kremen, vključno termično obdelani; makadam iz žlindre, troske in podobnih industrijskih odpadkov, vključno mešani z materiali iz prvega dela te tarifne številke; termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tarifne številke 2515 ali 2516, vključno termično obdelani
 • 2518000000 80 (3/0) : Dolomit, žgan ali sintran ali ne, vključno z grobo klesanim ali razžaganim ali kako drugače razrezanim v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče; dolomitne nabijalne mešanice
 • 2519000000 80 (2/0) : Naravni magnezijev karbonat (magnezit); taljeni magnezijev oksid; mrtvopečen (sintran) magnezijev oksid z majhnimi količinami drugih oksidov, dodanih pred sintranjem, ali brez njih; drugi magnezijevi oksidi, čisti ali nečisti
 • 2520000000 80 (2/0) : Surova sadra; anhidrid sadre; mavec (ki sestoji iz žgane sadre ali kalcijevega sulfata), barvan ali nebarvan, z majhnimi količinami pospeševalcev ali zaviralcev vezanja ali brez njih
 • 2521000000 80: Apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo; apnenčev kamen in druge apnenčaste kamenine, ki se uporabljajo za proizvodnjo apna in cementa
 • 2522000000 80 (3/0) : Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno, razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tarifne številke 2825
 • 2523000000 80 (6/0) : Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement, supersulfatni cement in podobni hidravlični cementi, vključno barvane ali v obliki klinkerja
 • 2524000000 80 (2/0) : Azbest
 • 2525000000 80 (3/0) : Sljuda, tudi v cepih; sljudni odpadki
 • 2526000000 80 (2/0) : Steatit, naravni, vključno grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče; lojevec
 • 2528000000 80: Borati, naravni in njihovi koncentrati (žgani ali nežgani), razen boratov, izločenih iz naravne slane vode; naravna borova kislina, ki vsebuje do 85 % H@3BO@3, računano na suhi izdelek
 • 2529000000 80 (5/0) : Glinenec; levcit; nefelin in nefelin sienit; fluorit
 • 2530000000 80 (3/0) : Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu