Andra / Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form.

Čeština 1 Deutsch 38 English 4 Français 19 Italiano 2 Nederlands 40

  • - - - 3907990500 80 (2/0) : Termoplastiska, flytande kristallsampolymerer av aromatisk polyester
  • - - - 3907991000 80: Poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat)
  • - - - 3907998000 80 (7/0) : Andra

Plast Obearbetad plastprodukt i form av granulat,…

av plast; sampolymer; i säckar; polyetentereftalat; i obearbetad…

Plast Obearbetad plastprodukt i form av granulat, enligt uppgift en sampolymer av polyetylentereftalat och cyklohexan dimetanol (CHDM), innehållande mer än 10 viktprocent CHDM.

Plastprodukten är enligt uppgift avsedd användas att inom tillverkningsindustrin vid framställning av t.ex. butiksinredningar, rutor, skyddskåpor, busskurer m.m.

Plastprodukten föreligger i säck och bulk.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST SAMPOLYMER I SÄCKAR POLYETENTEREFTALAT I OBEARBETAD FORM I FORM AV GRANULAT