VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION.

  • 9301000000 80 (3/0) : Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler samt vapen enligt nr 9307
  • 9302000000 80: Revolvrar och pistoler, andra än sådana som omfattas av nr 9303 eller 9304
  • 9303000000 80 (4/0) : Andra eldvapen och liknande artiklar som verkar genom förbränning av en explosiv laddning (t.ex. jaktgevär, mynningsladdade eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för enbart ljussignalering, pistoler och revolvrar för lös ammunition, slaktapparater och linkastningsapparater)
  • 9304000000 80 (0/1) : Andra vapen (t.ex. fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger), med undantag av vapen enligt nr 9307
  • 9305000000 80 (5/0) : Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301-9304
  • 9306000000 80 (5/0) : Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och liknande krigsammunition samt delar till sådan ammunition; annan ammunition (t.ex. patroner) och andra projektiler samt delar till sådana artiklar, inbegripet hagel och förladdningar
  • 9307000000 80: Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana vapen, även slidor och baljor till sådana vapen