Andra / Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stickproppar, uttag, lamphållare och andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspänning av högst 1 000 V; kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer.

Čeština 56 Dansk 2 Deutsch 408 English 4 Español 1 Français 57 Magyar 3 Latviešu 13 Nederlands 36 Polski 45 Română 12 Slovenčina 28

 • - - - - 8536699010 80: För användning i vissa flygplanstyper
 • - - - - 8536699051 10: Andra
 • - - - - - 8536699051 80: Scart-kontaktdon, inbyggda i plast- eller metallhölje med 21 stift i två rader, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 och 8528
 • - - - - - 8536699060 80: Elektriska uttag och stickproppar med en längd av högst 12,7 mm eller en diameter av högst 10,8 mm, för användning vid tillverkning av hörapparateroch talprocessorer
 • - - - - - 8536699082 80: Modulärt uttag eller modulär stickpropp för lokala nätverk, även i kombination med andra uttag, som minst omfattar - en pulstransformator, inbegripet en ferritkärna för bredband, - en common mode-spole, - en resistor, - en kondensator, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 eller 8528
 • - - - - - 8536699083 80: Växelströmsuttag med störningsfilter, bestående av - ett växelströmsuttag (för strömkabelanslutning), 230 V, - ett inbyggt störningsfilter bestående av kondensatorer och induktorer, - en kabel för anslutning av växelströmsuttaget till plasmaskärmens strömförsörjningsenhet och en metallhållare (i förekommande fall) som fäster växelströmsuttaget vid plasma-TV:n
 • - - - - - 8536699084 80: Uttag eller kontakt för USB (Universal serial bus), en eller flera, för anslutning till andra USB-don, för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 eller 8528
 • - - - - - 8536699085 80: Uttag eller stickpropp, inbyggd i plast- eller metallhölje med högst 96 stift, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 eller 8528
 • - - - - - 8536699086 80: Kontakt eller uttag av HDMI-typ (High-Definition Multimedia Interface), inbyggda i plast- eller metallhölje med 19 eller 20 stift i två rader, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 eller 8528
 • - - - - - 8536699088 80: Honkontakter och gränssnitt för Secure Digital (SD), CompactFlash, ”Smart Card” och ”Common interface modules (cards)” för användning vid lödning på tryckta kretskort, för anslutning av elektriska apparater och kretsar och omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar med en driftspänning av högst 1 000 V
 • - - - - - 8536699099 80 (0/18) : Andra

Anslutningsdon försedd med stickpropp (s.k.…

av plast; kopplingsanordning; med kontakt; elektrisk stickpropp

Anslutningsdon försedd med stickpropp (s.k. hankontaktdon) som medger anslutning mellan apparater eller kablar.

Enligt uppgift tillverkad av plast och avsedd för en driftspänning av högst 1000 V. Anslutningsdonet mäter ca 125 mm i längd och har en största diameter av ca 50 mm.

Varan används för att koppla ström till en flygfraktscontainer för temperaturkontrollerat gods.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST KOPPLINGSANORDNING MED KONTAKT ELEKTRISK STICKPROPP

Anslutningsdon försedd med uttag (s.k. honkontaktdon)…

av plast; kopplingsanordning; med kontakt; elektriskt uttag

Anslutningsdon försedd med uttag (s.k. honkontaktdon) som medger anslutning mellan apparater eller kablar.

Enligt uppgift tillverkad av plast och avsedd för en driftspänning av högst 1000 V. Anslutningsdonet har ett lock över kontakten och mäter 130 mm i längd med en största bredd på ca 73 mm.

Varan används för att koppla ström till en flygfraktscontainer för temperaturkontrollerat gods.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST KOPPLINGSANORDNING MED KONTAKT ELEKTRISKT UTTAG