BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR.

  • 2001000000 80 (2/0) : Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra
  • 2002000000 80 (2/0) : Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra
  • 2003000000 80 (2/0) : Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra
  • 2004000000 80 (2/0) : Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006
  • 2005000000 80 (12/0) : Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006
  • 2006000000 80 (9/0) : Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)
  • 2007000000 80 (4/0) : Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
  • 2008000000 80 (15/0) : Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
  • 2009000000 80 (24/0) : Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel