MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENT.

  • 9201000000 80 (3/0) : Pianon, inbegripet självspelande pianon; cembalor och andra stränginstrument med klaviatur
  • 9202000000 80 (2/0) : Andra stränginstrument (t.ex. gitarrer, violiner och harpor)
  • 9205000000 80 (2/0) : Blåsinstrument (t.ex. piporglar med klaviatur, dragspel, klarinetter, trumpeter och säckpipor), andra än orkestrion och positiv
  • 9206000000 80: Slaginstrument (t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjetter och maracas)
  • 9207000000 80 (2/0) : Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg (t.ex. orglar, gitarrer och dragspel)
  • 9208000000 80 (2/0) : Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska sångfåglar, musiksågar och andra musikinstrument, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; lockpipor o.d. av alla slag för härmning av djurläten; visselpipor, signalhorn och andra ljudsignalredskap som blåses med munnen
  • 9209000000 80 (6/0) : Delar (t.ex. mekanismer till speldosor) och tillbehör (t.ex. kort, rondeller och rullar till mekaniska instrument) till musikinstrument; metronomer, stämgafflar och stämpipor av alla slag