DIVERSE ARTIKLAR.

 • 9601000000 80 (2/0) : Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material (inbegripet varor erhållna genom gjutning)
 • 9602000000 80 (2/0) : Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin
 • 9603000000 80 (8/0) : Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; bindlar för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material
 • 9604000000 80: Handsiktar och handsåll
 • 9605000000 80: Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder
 • 9606000000 80 (6/0) : Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen
 • 9607000000 80 (4/0) : Blixtlås och delar till blixtlås
 • 9608000000 80 (9/0) : Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 9609
 • 9609000000 80 (3/0) : Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt nr 9608), blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita
 • 9610000000 80 (0/7) : Skrivtavlor, även försedda med ram
 • 9611000000 80 (0/2) : Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och liknande handstämplar (inbegripet handverktyg för tryckning eller prägling av etiketter); s.k. typtryckerier
 • 9612000000 80 (2/0) : Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor (även sådana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask
 • 9613000000 80 (4/0) : Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt delar till sådana tändare, andra än tändstenar och vekar
 • 9614000000 80 (2/0) : Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar
 • 9615000000 80 (4/0) : Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., andra än sådana som omfattas av nr 8516, samt delar till sådana artiklar
 • 9616000000 80 (2/0) : Raffräschissörer och beslag till sådana; pudervippor och liknande varor för anbringande av kosmetiska preparat eller toalettmedel
 • 9617000000 80 (0/1) : Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhölje; delar till sådana kärl, andra än lösa glas
 • 9618000000 80: Provdockor, skyltdockor o.d.; rörliga figurer och ställ av sådana slag som används i skyltfönster
 • 9619000000 80 (12/0) : Sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn och liknande artiklar, av alla slags material
 • 9620000000 80 (4/0) : Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar