ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; GARN OCH VÄVNADER AV TAGEL.

 • 5101000000 80 (7/0) : Ull, okardad och okammad
 • 5102000000 80 (4/0) : Fina eller grova djurhår, okardade och okammade
 • 5103000000 80 (3/0) : Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump
 • 5104000000 80: Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår
 • 5105000000 80 (8/0) : Ull samt fina eller grova djurhår, kardade eller kammade (inbegripet kammad ull i bulk)
 • 5106000000 80 (2/0) : Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar
 • 5107000000 80 (2/0) : Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar
 • 5108000000 80 (2/0) : Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar
 • 5109000000 80 (2/0) : Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar
 • 5110000000 80: Garn av grova djurhår eller tagel (inbegripet överspunnet garn av tagel), även i detaljhandelsuppläggningar
 • 5111000000 80 (6/0) : Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår
 • 5112000000 80 (6/0) : Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår
 • 5113000000 80: Vävnader av grova djurhår eller av tagel