Andra slag / Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor.

Deutsch 3 English 1 Français 2 Slovenčina 4

 • - - - 2710191100 10: Mellanoljor
 • - - - - 2710191100 80: För en särskild process
 • - - - - 2710191500 80: För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 2710 19 11
 • - - - - 2710192100 10: Andra
 • - - - - - 2710192100 20: Fotogen
 • - - - - - - 2710192100 80: Flygfotogen
 • - - - - - - 2710192500 80: Annan
 • - - - - - 2710192900 80: Andra
 • - - - 2710193100 10: Tungoljor
 • - - - - 2710193100 20: Gasoljor (dieselbrännoljor)
 • - - - - - 2710193100 80: För en särskild process
 • - - - - - 2710193500 80: För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 2710 19 31
 • - - - - - 2710194300 10 (0/1) : Andra
 • - - - - - - 2710194300 80 (5/0) : Innehållande högst 0,001 viktprocent svavel
 • - - - - - - 2710194600 80 (5/0) : Innehållande mer än 0,001 viktprocent men högst 0,002 viktprocent svavel
 • - - - - - - 2710194700 80 (5/0) : Innehållande mer än 0,002 viktprocent men högst 0,1 viktprocent svavel
 • - - - - - - 2710194800 80 (2/0) : Innehållande mer än 0,1 viktprocent svavel
 • - - - - 2710195100 10 (0/2) : Eldningsoljor
 • - - - - - 2710195100 80: För en särskild process
 • - - - - - 2710195500 80: För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 2710 19 51
 • - - - - - 2710196200 10 (0/1) : Andra
 • - - - - - - 2710196200 80: Innehållande högst 0,1 viktprocent svavel
 • - - - - - - 2710196400 80: Innehållande mer än 0,1 viktprocent men högst 1 viktprocent svavel
 • - - - - - - 2710196800 80: Innehållande mer än 1 viktprocent svavel
 • - - - - 2710197100 10: Smörjoljor; andra oljor
 • - - - - - 2710197100 80: För en särskild process
 • - - - - - 2710197500 80: För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 2710 19 71
 • - - - - - 2710198100 10: Andra
 • - - - - - - 2710198100 80 (2/0) : Motoroljor, kompressoroljor och turbinoljor
 • - - - - - - 2710198300 80: Hydrauloljor
 • - - - - - - 2710198500 80 (0/4) : Teknisk vit olja och flytande paraffin
 • - - - - - - 2710198700 80: Transmissionsoljor
 • - - - - - - 2710199100 80: Metallbearbetningsoljor, formoljor och rostskyddsoljor
 • - - - - - - 2710199300 80: Isoleroljor
 • - - - - - - 2710199900 80 (3/0) : Andra smörjoljor och andra oljor

Tungolja Enligt uppgift ett destillat (petroleum)…

Tungolja Enligt uppgift ett destillat (petroleum) från tungolja, som ger mindre än 65 % volymprocent destillat vid 250 ᵒC i atmosfärstryck. Destillatet föreligger i bulk och är avsedd att användas som matning för en hydreringsprocess.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: OLJA PETROLEUMDESTILLAT