OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER.

 • 1201000000 80 (2/0) : Sojabönor, även sönderdelade
 • 1202000000 80 (4/0) : Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade
 • 1203000000 80: Kopra
 • 1204000000 80 (2/0) : Linfrön, även sönderdelade
 • 1205000000 80 (2/0) : Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade
 • 1206000000 80 (4/0) : Solrosfrön, även sönderdelade
 • 1207000000 80 (12/0) : Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade
 • 1208000000 80 (2/0) : Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön
 • 1209000000 80 (12/0) : Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde
 • 1210000000 80 (2/0) : Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin
 • 1211000000 80 (5/0) : Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade
 • 1212000000 80 (9/0) : Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
 • 1213000000 80 (2/0) : Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda, pressade eller i form av pelletar
 • 1214000000 80 (2/0) : Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar