GÖDSELMEDEL.

  • 3101000000 80 (0/1) : Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel, även blandade med varandra eller kemiskt behandlade; gödselmedel framställda genom blandning eller kemisk behandling av animaliska eller vegetabiliska produkter
  • 3102000000 80 (10/0) : Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska
  • 3103000000 80 (4/0) : Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska
  • 3104000000 80 (3/0) : Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska
  • 3105000000 80 (9/0) : Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10|kg