Elektroniska / Andra instrument och apparater.

Deutsch 53 English 62 Español 1 Français 10 Nederlands 9 Română 4

Enligt uppgift handhållen anemometer(lufthastighetsmätare)…

med skärm; luft; elektronik; för temperaturmätning; elektroniskt…

Enligt uppgift handhållen anemometer(lufthastighetsmätare) med inbyggd mätning av temperatur.

Sensorerna sitter på en smal utfällbar mätsticka för att underlätta mätningar i svåråtkomliga utrymmen som t.ex. ventilationskanaler.

Enheten är elektronisk, drivs av batteri och visar uppmätta värden på en integrerad led-display.

Uppmätta maximum och miniumvärden kan lagras. Apparaten är avsedd att användas inomhus och har måtten 17,8 x 7,4 x 3,3 cm (L x B x H) och väger 482 gram.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: MED SKÄRM LUFT ELEKTRONIK FÖR TEMPERATURMÄTNING ELEKTRONISKT INSTRUMENT FÖR MÄTNING

Enligt uppgift handhållen roterande fläktblad…

med skärm; luft; elektronik; för temperaturmätning; elektroniskt…

Enligt uppgift handhållen roterande fläktblad anemometer (lufthastighetsmätare) med inbyggd mätning av temperatur och luftflöde.

Sensorerna sitter på en kabelbunden sensor för att underlätta mätningar i svåråtkomliga utrymmen som t.ex. ventilationskanaler.

Enheten är elektronisk, drivs av batteri och visar uppmätta värden på en integrerad LED-display.

Uppmätta maximum och minimumvärden kan lagras. Apparaten är avsedd att användas inomhus och har måtten 17,8 x 7,4 x 3,3 cm (L x B x H) och väger 700 gram.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: MED SKÄRM LUFT ELEKTRONIK FÖR TEMPERATURMÄTNING ELEKTRONISKT INSTRUMENT FÖR MÄTNING

Enligt uppgift handhållen roterande fläktblad-anemometer…

med skärm; luft; elektronik; för temperaturmätning; elektroniskt…

Enligt uppgift handhållen roterande fläktblad-anemometer (lulthastighetsmätare) med inbyggd mätning av temperatur och relativ luftfuktighet.

Enheten är elektronisk, drivs av batteri och visar uppmätta värden på en integrerad leddisplay.

Uppmätta maximum och minimumvärden kan lagras. Apparaten är avsedd att användas inomhus, har måtten 15,6 x 6 x 3,3cm (L x B x H) och väger 160 gram.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: MED SKÄRM LUFT ELEKTRONIK FÖR TEMPERATURMÄTNING ELEKTRONISKT INSTRUMENT FÖR MÄTNING