KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER.

  • 0201000000 80 (3/0) : Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt
  • 0202000000 80 (3/0) : Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst
  • 0203000000 80 (8/0) : Kött av svin, färskt, kylt eller fryst
  • 0204000000 80 (11/0) : Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst
  • 0205000000 80 (2/0) : Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst
  • 0206000000 80 (11/0) : Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta
  • 0207000000 80 (23/0) : Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr|0105, färska, kylda eller frysta
  • 0208000000 80 (6/0) : Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta
  • 0209000000 80 (2/0) : Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta
  • 0210000000 80 (10/0) : Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter