KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER.

  • 9701000000 80 (2/0) : Målningar och teckningar utförda helt för hand, andra än teckningar enligt nr 4906 och andra än handdekorerade föremål; collage och liknande prydnadstavlor
  • 9702000000 80 (2/0) : Konstgrafiska originalblad
  • 9703000000 80: Originalskulpturer, oavsett materialet
  • 9704000000 80: Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt postkort o.d. med påtryckt valörstämpel, makulerade eller omakulerade, andra än sådana som omfattas av nr 4907
  • 9705000000 80 (4/0) : Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse
  • 9706000000 80: Antikviteter med en ålder av över 100 år