KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR.

 • 7401000000 80: Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar)
 • 7402000000 80: Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering
 • 7403000000 80 (9/0) : Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form
 • 7404000000 80 (4/0) : Avfall och skrot av koppar
 • 7405000000 80: Kopparförlegeringar
 • 7406000000 80 (2/0) : Pulver och fjäll av koppar
 • 7407000000 80 (4/0) : Stång och profiler av koppar
 • 7408000000 80 (7/0) : Tråd av koppar
 • 7409000000 80 (11/0) : Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15|mm
 • 7410000000 80 (6/0) : Folier av koppar (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,15|mm
 • 7411000000 80 (5/0) : Rör av koppar
 • 7412000000 80 (2/0) : Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av koppar
 • 7413000000 80 (2/0) : Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elektrisk isolering
 • 7415000000 80 (7/0) : Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar, av koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av koppar
 • 7418000000 80 (2/0) : Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar
 • 7419000000 80 (4/0) : Andra varor av koppar