FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR.

  • 0301000000 80 (10/0) : Levande fisk
  • 0302000000 80 (53/0) : Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304
  • 0303000000 80 (52/1) : Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304
  • 0304000000 80 (55/2) : Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta
  • 0305000000 80 (28/0) : Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel
  • 0306000000 80 (23/0) : Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel
  • 0307000000 80 (36/0) : Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta blötdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel
  • 0308000000 80 (10/0) : Ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta (även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen) ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, lämpliga som livsmedel