LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL SÅDANA.

  • 8801000000 80 (2/0) : Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan, hängglidare och andra luftfartyg utan motor
  • 8802000000 80 (7/0) : Andra luftfartyg (t.ex. helikoptrar och flygplan); rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och bärraketer för satelliter och rymdfarkoster
  • 8803000000 80 (4/0) : Delar till varor enligt nr 8801 eller 8802
  • 8804000000 80: Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar och skärmflygare s.k. paragliders) och s.k. rotochutes; delar och tillbehör till dessa varor
  • 8805000000 80 (4/0) : Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande utrustning; markträningsapparater för flygutbildning; delar till varor enligt detta nummer