MALM, SLAGG OCH ASKA.

 • 2601000000 80 (4/0) : Järnmalm, även anrikad, inbegripet rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider
 • 2602000000 80: Manganmalm, även anrikad, inbegripet järnhaltig manganmalm, även anrikad, med en manganhalt av minst 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen
 • 2603000000 80: Kopparmalm, även anrikad
 • 2604000000 80: Nickelmalm, även anrikad
 • 2605000000 80: Koboltmalm, även anrikad
 • 2606000000 80: Aluminiummalm, även anrikad
 • 2607000000 80: Blymalm, även anrikad
 • 2608000000 80: Zinkmalm, även anrikad
 • 2609000000 80: Tennmalm, även anrikad
 • 2610000000 80: Krommalm, även anrikad
 • 2611000000 80: Volframmalm, även anrikad
 • 2612000000 80 (2/0) : Uranmalm och toriummalm, även anrikade
 • 2613000000 80 (2/0) : Molybdenmalm, även anrikad
 • 2614000000 80: Titanmalm, även anrikad
 • 2615000000 80 (2/0) : Niobmalm, tantalmalm, vanadinmalm och zirkoniummalm, även anrikade
 • 2616000000 80 (2/0) : Ädelmetallmalm, även anrikad
 • 2617000000 80 (2/0) : Annan malm, även anrikad
 • 2618000000 80: Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och ståltillverkning
 • 2619000000 80 (2/0) : Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning
 • 2620000000 80 (12/0) : Slagg, aska och återstoder (andra än från järn- och ståltillverkning), innehållande metaller, arsenik eller deras föreningar
 • 2621000000 80 (2/0) : Annan slagg och annan aska, inbegripet aska av havstång; aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall