Andra / Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel.

Čeština 38 Dansk 2 Deutsch 568 Ελληνικά 1 English 35 Español 8 Suomi 11 Français 77 Magyar 3 Italiano 17 Nederlands 31 Polski 28 Português 3 Română 13 Slovenčina 8 Slovenščina 6

  • - - - - 8479899710 80: Följande varor för civila luftfartyg: hydropneumatiska batterier; mekaniska reverseranordningar för jetmotorer; speciella toaletter; luftfuktnings- och luftavfuktningsapparater; icke-elektriska skruvmekanismer; icke-elektriska startmotorer; pneumatiska startapparater för turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer; icke-elektriska vindrutetorkare; icke-elektriska apparater för propellerinställning
  • - - - - 8479899730 80: Maskiner och apparater, med undantag av formsprutmaskiner, avsedda för tillverkning av patroner för bläckstråleskrivare
  • - - - - 8479899750 80: Maskiner, i form av komponenter i en produktionslinje för tillverkning av litiumjonbatterier för elektriska personbilar, för konstruktion av en sådan produktionslinje
  • - - - - 8479899760 80: Bioreaktor för biofarmaceutisk cellkultur • med innerytor av austenitiskt rostfritt stål, • med en processkapacitet på upp till 15 000 liter, • med eller utan ett ”clean-in-process”-system och/eller ett särskilt parigt kärl för odlingsmedier
  • - - - - 8479899770 80: Maskin med kapacitet för fem axelriktningar, för noggrann inpassning och montering av linser i en kameraenhet samt fixering av dessa med tvåkomponents epoxiharts
  • - - - - 8479899780 80: Maskineri för tillverkning av en sammansatt delkomponent (anodledare och förslutningslock för minuspolen), för tillverkning av alkaliska AA- eller AAA-batterier
  • - - - - 8479899785 80: Högtrycksformpress för hårda material ("Link Press"): - med en tryckklassificering på 16 000 ton, - med ett pressbord med en diameter på 1 100 mm (± 1 mm), - med en huvudcylinder på 1 400 mm (± 1 mm), - med en fast och rörlig ram, hydraulisk högrycksackumulator med multipelpump och trycksystem, - med en tvåarmad manipulatoranordning och anslutningar för rörledningar och elsystem, - med en sammanlagd vikt på 310 ton (± 10 ton), och - som skapar ett tryck på 30 000 atmosfärer vid 1 500 grader C med lågfrekvent växelström (16 000 amp)
  • - - - - 8479899790 80 (0/13) : Andra

Självbetjäningssystem för godshantering.…

Självbetjäningssystem för godshantering. Systemet består enligt uppgift av fackmoduler och styrs av tillhörande dator. Systemet är tillverkat bland annat av plåt och har måtten cirka 235 x 260 cm. Systemet är avsett att användas i samband med näthandel.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL DATOR STÅL ELEKTRONISK MED DISPLAY

System för hastighetsreducering som enligt…

System för hastighetsreducering som enligt uppgift bland annat består av en eller flera vägmoduler (farthinder), mätenhet (radar) och ett styrsystem.

Vägmodulen utgörs av ett rätblock av betong i en metallåda samt mekaniska och elektroniska delar.

Mätenheten kontrollerar hastigheten på ankommande fordon och skickar data till styrsystemet.

Mätenheten är en radar som monterats på en stolpe. Styrsystemet är monterat i ett apparatskåp i närheten av vägen.

Styrsystemet aktiverar vägmodulen när ankommande fordon har för hög hastighet och styrs via internet.

Systemets huvudsakliga arbetsuppgift är att om ett fordon närmar sig i högre hastighet än tillåtet, kan betongblocket sänkas ner i lådan så att ett inverterat gupp skapas.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV METALL FÖR FORDON FÖR UTOMHUSBRUK MONTERAD

Funktionell enhet till lägeställare Funktionell…

kabel; maskin med särskild funktion; motor; växellåda

Funktionell enhet till lägeställare Funktionell enhet bestående enligt uppgift av fem växelströmsmotorer, två växlar (MTD) för lägeställare, verktygsväxlare (MID), mätlåda med seriellt mätkort (SMB) samt kablage för sammankoppling.

Enheten har en maximal vikt av 640 kg och utgör lägeställarens drivsystem. Enheten är avsedd att användas till en lägeställare av typen IRBP B-750.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: KABEL MASKIN MED SÄRSKILD FUNKTION MOTOR VÄXELLÅDA

Lägeställare Lägeställare med två stationer…

Lägeställare Lägeställare med två stationer till industrirobot enligt uppgift avsedd för hantering av arbetsstycken som kräver rotation runt en axel vid drift.

Lägeställaren består bland annat av stativ tillverkat av stålgjutgods, stationsväxel, vriddon/växelenheter, kablage, tre motorer och skärm mellan de två stationerna för skydd mot svetsblänk.

Skärmen är tillverkad av stålplåt och föreligger med måtten: längd 3000 - 3350 mm och höjd 1411 mm.

Lägeställaren klarar arbetsstycke som väger upp till 1000 kg.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: MASKIN MED SÄRSKILD FUNKTION MED MOTOR MEKANISK HANTERINGSUTRUSTNING VÄXELLÅDA