MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING AV TEXTILMATERIAL.