NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT.

 • 7101000000 10: I. NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR SAMT ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR
 • 7101000000 80 (4/0) : Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; naturpärlor eller odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta transporten
 • 7102000000 80 (7/0) : Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade
 • 7103000000 80 (4/0) : Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten
 • 7104000000 80 (3/0) : Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten
 • 7105000000 80 (2/0) : Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar
 • 7106000000 10: II. ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL
 • 7106000000 80 (4/0) : Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver
 • 7107000000 80: Oädel metall med plätering av silver, obearbetad eller i form av halvfabrikat
 • 7108000000 80 (5/0) : Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver
 • 7109000000 80: Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat
 • 7110000000 80 (12/0) : Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver
 • 7111000000 80: Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat
 • 7112000000 80 (5/0) : Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller
 • 7113000000 10: III. ÄKTA SMYCKEN, GULD- OCH SILVERSMEDSVAROR OCH ANDRA VAROR
 • 7113000000 80 (4/0) : Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall
 • 7114000000 80 (4/0) : Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall
 • 7115000000 80 (2/0) : Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall
 • 7116000000 80 (2/0) : Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)
 • 7117000000 80 (4/0) : Oäkta smycken
 • 7118000000 80 (2/0) : Mynt