Propan / Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten.

Français 2

  • - - - 2711121100 10: Propan med en renhetsgrad av minst 99 %
  • - - - - 2711121100 80: Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle
  • - - - - 2711121900 80: Annan
  • - - - 2711129100 10: Annan
  • - - - - 2711129100 80: För en särskild process
  • - - - - 2711129300 80: För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr 2711 12 91
  • - - - - 2711129400 10: Annan
  • - - - - - 2711129400 80: Med en renhetsgrad av mer än 90 % men mindre än 99 %
  • - - - - - 2711129700 80: Annan

Kolväteblandning Enligt uppgift en blandning…

Kolväteblandning Enligt uppgift en blandning innehållande propan och butan, förtätad till vätska. Produkten transporteras i tankfartyg i flytande form och produkten är avsedd att bland annat genom krackning användas som råvara för framställning av eten.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: I FLYTANDE FORM BLANDNING KOLVÄTE FÖRTÄTAD TILL VÄTSKA