SÄRSKILDA KN-NUMMER.

  • 9905000000 10: Vissa varor, enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (import och export)
  • - 9905000000 80: Personligt egendom som tillhör fysiska personer som flyttar sin normala bostad
  • - 9919000000 80: Följande varor, andra än de ovannämnda: – Brudutstyrslar och bohag som tillhör en person som flyttar sin normala bostad i samband med giftermål. Personlig egendom förvärvad genom arv. – Elevers och studenters personliga utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk – Kistor som innehåller lik och urnor som innehåller askan efter avlidna personer liksom artiklar för utsmyckning vid begravningar – Varor till välgörande och filantropiska organisationer och varor avsedda för katastrofoffer
  • 9930000000 80 (3/0) : Varor som leveras till fartyg och flygplan
  • 9931000000 80 (3/0) : Varor som levereras till bemanningen på havsbaserade anläggningar eller för drift av motorer, maskiner eller annan utrustning för havsbaserade anläggningar
  • 9950000000 80: Kod som endast används för varuhandel mellan medlemsstater för enskilda transaktioner vars värde understiger 200 euro och i vissa fall för rapportering av restprodukter