SPECIELLA VÄVNADER; TUFTADE DUKVAROR AV TEXTILMATERIAL; SPETSAR; TAPISSERIER; SNÖRMAKERIARBETEN; BRODERIER.

 • 5801000000 80 (14/0) : Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor enligt nr 5802 eller 5806
 • 5802000000 80 (5/0) : Handduksfrotté och liknande frottévävnader, andra än band enligt nr 5806; tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än varor enligt nr 5703
 • 5803000000 80 (3/0) : Slingervävnader, andra än band enligt nr 5806
 • 5804000000 80 (5/0) : Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv, andra än vävnader enligt nr 6002-6006
 • 5805000000 80: Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade
 • 5806000000 80 (7/0) : Vävda band, andra än varor enligt nr 5807; band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer
 • 5807000000 80 (2/0) : Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, som längdvara eller tillskurna, inte broderade
 • 5808000000 80 (2/0) : Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten som längdvara, utan broderier och inte utgörande trikåvaror; tofsar, pomponger och liknande artiklar
 • 5809000000 80: Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn enligt nr 5605, av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
 • 5810000000 80 (5/0) : Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv
 • 5811000000 80 (6/0) : Kviltade textilvaror som längdvara, bestående av ett eller flera lager av dukvara av textilmaterial, sammanfogade med stoppningsmaterial genom sömnad eller på annat sätt, andra än broderier enligt nr 5810