AV OÄDEL METALL.

ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 79 Z OBECNÝCH KOVŮ 515 AF UÆDLE METALLER 8 AUS UNEDLEM METALL 24721 ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1 OF BASE METALS 489 DE METAL COMUN 488 EPÄJALOSTA METALLISTA 39 DE MÉTAL COMMUN 428 OD OBIČNIH KOVINA 24 NEM NEMESFÉMBŐL 62 DI METALLO VILE 162 NO PARASTAJIEM METĀLIEM 12 VAN ONEDELE METALEN 1827 Z METALI NIESZLACHETNYCH 342 DE METAL COMUM 10 DIN METALE COMUNE 17 ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV 31 IZ NAVADNIH KOVIN 31

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande…

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande minst 0,0008 viktprocent bor. Tråden har ett konstant massivt cirkulärt tvärsnitt med en diameter av 1,58 – 10,00 mm och föreligger förpackad i ringar. Ståltråden är avsedd att användas för vidarebearbetning.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL AV OÄDEL METALL STÅL LEGERAT STÅL AV STÅLTRÅD TRÅD

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande…

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande bland annat 0,001-0,005 viktprocent bor. Tråden har ett konstant massivt cirkulärt tvärsnitt med en diameter av 3,00 – 10,00 mm och föreligger förpackad i ringar. Ståltråden är avsedd att användas för vidarebearbetning.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL AV OÄDEL METALL STÅL LEGERAT STÅL AV STÅLTRÅD TRÅD

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande…

av stål; av oädel metall; stål; legerat stål; av ståltråd; tråd

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande bland annat 0,001 - 0,005 viktprocent bor. Tråden har ett konstant massivt cirkulärt tvärsnitt med en diameter av 0,60 – 8,00 mm och föreligger förpackad i ringar. Ståltråden är avsedd att användas för vidarebearbetning.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL AV OÄDEL METALL STÅL LEGERAT STÅL AV STÅLTRÅD TRÅD

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande…

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande bland annat 0,001 - 0,005 viktprocent bor. Tråden har ett konstant massivt cirkulärt tvärsnitt med en diameter av 1,00 – 6,00 mm och föreligger förpackad i ringar. Ståltråden är avsedd att användas för vidarebearbetning.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL AV OÄDEL METALL STÅL LEGERAT STÅL AV STÅLTRÅD TRÅD