AV TRÄ.

ОТ ДЪРВО 32 ZE DŘEVA 120 AF TRÆ 20 AUS HOLZ 7236 ΑΠΟ ΞΥΛΟ 4 OF WOOD 996 DE MADERA 99 PUUSTA 22 DE BOIS 569 FÁBÓL KÉSZÜLT 2 IN LEGNO 41 IŠ MEDIENOS 6 NO KOKA 12 VAN HOUT 464 Z DREWNA 110 DE MADEIRA 6 DIN LEMN 7 Z DREVA 11 IZ LESA 8

Leksak i form av träd (gran). Trädet är avsett…

av trä; leksak; trä; träd; gran; kranav trä; leksak; trä; träd; gran; kran

Leksak i form av träd (gran). Trädet är avsett för lek. Leksaksträdet är tillverkat av trä och förpackat tillsammans med kran samt last huvudsakligen tillverkade av trä. Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Kran, SE BTI 2018-05771-1 Last, SE BTI 2018-05771-2

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ LEKSAK TRÄ TRÄD GRAN KRAN

Leksak i form av lastenhet. Lasten är avsedd…

av trä; magnet; leksak; trä; träd; gran; kran

Leksak i form av lastenhet. Lasten är avsedd för lek. Lastenheten är tillverkad av trä och försedd med magnet samt förpackad tillsammans med kran och träd (gran) huvudsakligen tillverkade av trä.

Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Kran, SE BTI 2018-05771-1 Träd, SE BTI 2018-05771-3

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MAGNET LEKSAK TRÄ TRÄD GRAN KRAN

Leksak i form av en kopplingsbar kran försedd…

av trä; magnet; med plast; oädel metall; leksak; trä; träd; gran;…

Leksak i form av en kopplingsbar kran försedd med fast monterad räls avsedd för skensystem tillverkat av trä.

Kranen är avsedd för lek med järnvägssystem. Kranen är huvudsakligen tillverkad av trä, försedd med delar av oädel metall och plast samt magnet.

Kranen är förpackad tillsammans med last och träd (gran) tillverkade av trä. Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor.

Last, SE BTI 2018-05771-2 Träd, SE BTI 2018-05771-3

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MAGNET MED PLAST OÄDEL METALL LEKSAK TRÄ TRÄD GRAN KRAN

Leksak i form av last. Lasten är avsedd för…

av trä; magnet; med plast; leksak; träav trä; magnet; med plast; leksak; trä

Leksak i form av last. Lasten är avsedd för lek. Varan, tillverkad av trä och försedd med magnet, är förpackad tillsammans med järnvägslok huvudsakligen tillverkat av trä och järnvägsvagn av plast.

Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Järnvägslok, SE BTI 2018-05769-1 Järnvägsvagn, SE BTI 2018-05769-2

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MAGNET MED PLAST LEKSAK TRÄ