ELEKTRONISK.

ЕЛЕКТРОНЕН 5 ELEKTRONICKÉ 358 ELEKTRONISK 40 ELEKTRONISCH 5832 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 11 ELECTRONIC 2763 ELECTRONICO 79 ELEKTROONILINE 2 SÄHKÖINEN 67 ÉLECTRONIQUE, ABSTRAIT 13 ELEKTRONIČKI 3 ELEKTRONIKUS 65 ELETTRONICO 73 ELEKTRONINIAI 1 ELEKTRONISKS 37 ELEKTRONISCH 581 ELEKTRONICZNY 198 ELECTRONICO 6 ELECTRONIC 16 ELEKTRONICKÝ 31 ELEKTRONSKI 44

Mjukstartare (motorstyrning) till elektriska…

elektrisk; elektronisk; panel; relä; elektrisk motor; maskin;…

Mjukstartare (motorstyrning) till elektriska trefasmotorer. Den används för att starta, övervaka och stoppa elmotorer genom att reglera tillförseln av ström.

Att starta och stoppa en elmotor mjukt förhindrar överbelastning av elsystemet och minskar mekanisk stress på ingående maskiner.

Varan är programmerbar och kan styras med hjälp av den egna HMI-panelen eller på distans. I plasthöljet återfinns en HMI-panel, kretskort, reläer, transformatorer, tyristorer anslutningskontakter och fläktar m.m.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: ELEKTRISK ELEKTRONISK PANEL RELÄ ELEKTRISK MOTOR MASKIN HÖLJE MOTOR FÖR MOTORER STRÖMBRYTARE

Kretskort till radarapparat, enligt uppgift…

Kretskort till radarapparat, enligt uppgift utrustat med aktiva och passiva komponenter samt elektroniska integrerade kretsar.

Kretskortet används bland annat för att ta emot analoga signaler, förstärka och omvandla dem till digitalt format som sedan skickas som utdata via en Ethernet port till t.ex. monitor eller dator.

Kretskortet används även för styrning av radarns pulser.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: ELEKTRONISK DIGITAL TRYCKT KRETSPLATTA HYBRIDKRETS

Kretskort, enligt uppgift avsett att användas…

Kretskort, enligt uppgift avsett att användas som elektrisk och mekanisk adapter för signalöverföring och förbindning av två kretskort vilkas don inte passar direkt med varandra.

Kretskortet består av bland annat 2-lagers kretskort av format ca 131 mm x 23 mm och 1.6 mm tjockt, med fyra stycken 40-poliga 2-radiga rektangulära don (hylslister och stiftlister), ett 30-poligt don med klämfattning för ett flexkablage (vilket ej ingår) och tolv fristående anslutningspunkter.

På kortet sitter passiva komponenter, tre lysdioder, två integrerade kretsar (ingen processorfunktion) och ett koaxialdon.

De signaler som sammankopplas utgörs av kraftmatning, ett 40-tal parallella och seriella digitala signaler samt sju analoga signaler.

Kretskortet ska inte ingå i någon produkt utan är en komplett vara avsedd till olika industriapplikationer.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: ELEKTRONISK DIGITAL ADAPTER TRYCKT KRETSPLATTA HYBRIDKRETS

Radarapparat, enligt uppgift med utsänd effekt…

Radarapparat, enligt uppgift med utsänd effekt av 4kW, avsedd för montering på fartyg eller på land.

Apparaten består av ett kupolformat hölje av plast (radom) utrustat med bland annat magnetron, elektrisk motor och elektronik för signalbehandling.

Den skickar radiosignaler och tar emot ekot av dessa. Mottaget eko omformas till en bild av omgivande objekt och ges som utdata.

Bilden kan sedan visas på en extern skärm (ej del av BKB) eller behandlas av en dator. Apparatens dimensioner är ca 247 X 521 mm (H x Ø) och väger 9,5 kg.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: ELEKTRONISK MOTTAGARE SÄNDARE FÖR ÖVERVAKNING

Armburen elektronisk enhet med display, tre…

Armburen elektronisk enhet med display, tre knappar och armband. Varans mått är 53,2 x 45 x 12,75 mm och väger ca 30 g.

Varan är avsedd att användas i ett övervakningssystem och kommunicerar insamlad data från sensorerna över GSM-nätet.

Varan består av LTE-modem med processor, RFIC, PMU, eSIM, mikrokontroller, minne, förstärkare, filter, antennbrytare, cellulär positionsfunktion, NFC, GPS, Bluetooth, sensorer (accelerator, gyro och puls), monokrom OLED touch display och batteri.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: ELEKTRONISK SENSOR CELLULÄR FÖR DATA MINNE PROCESSOR ANTENN MODEM GPS (POSITIONERINGSSYSTEM) ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Ett radarsystem avsett för detektering av…

Ett radarsystem avsett för detektering av person eller fordon. Systemet är avsett att användas vid områdesbevakning i marknivå. Systemet kan användas fristående eller integreras med ytterligare produkter. Apparatens dimensioner är ca 37,4 x 46,5 cm (H x Ø) och väger 14 kg.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL STÅL ELEKTRONISK APPARAT FÖR RADIONAVIGERING FÖR ÖVERVAKNING

Elektroniskt mätinstrument, enligt uppgift…

elektronisk; tank, behållare; för nivåkontroll

Elektroniskt mätinstrument, enligt uppgift huvudsakligen konstruerat för mätning av vätskors nivå.

Nivåmätaren monteras på en tank, cistern eller dylikt där den kan mäta nivå på olja, flytande gaser, vatten och andra vätskor med hjälp av mikrovågor (radar).

Mätresultatet vidarebefordras till en kontrollcentral utrustad med för produkten anpassad mjukvara.

BKB-referens:
SEBTITV-2019-09590.
BKB-referens:
SEBTITV-2019-09591.
BKB-referens:
SEBTITV-2019-09593.
Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: ELEKTRONISK TANK, BEHÅLLARE FÖR NIVÅKONTROLL