FÖR GODSTRANSPORT.

ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ 5 PRO PŘEPRAVU ZBOŽÍ 25 TIL GODSTRANSPORT 2 ZUM BEFÖRDERN VON GÜTERN 85 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 7 FOR TRANSPORT OF GOODS 188 PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 25 TAVARAKULJETUKSEEN 3 POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 82 ZA PRIJEVOZ ROBE 1 ÁRUSZÁLLÍTÁSRA 2 PER TRASPORTO MERCI 24 PREČU TRANSPORTAM 1 VOOR HET TRANSPORT VAN GOEDEREN 183 DO TRANSPORTU TOWARÓW 48 PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS 5 NA DOPRAVU TOVARU 1 ZA PREVOZ BLAGA 5

Inkomplett vara i form av en container utan…

Inkomplett vara i form av en container utan monterad utrustning, så kallat containerskal, för godstransporter av temperaturkänsliga varor.

Enligt uppgift med måtten (B x L x H) 2223 x 3059 x ca 1490 mm och rymd 6,38 m3. Varan används som reservdel till skadade containrar.

Containerskalet består bland annat av paneler av kompositmaterial och profiler av aluminium.

Varan är inkomplett men uppvisar de väsentliga kännetecken som en komplett container har och ska klassificeras i enlighet med allmänna bestämmelser regel 2 a.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV ALUMINIUM FÖR GODSTRANSPORT PANEL PROFIL CONTAINER

Container Container med internt kylsystem,…

Container Container med internt kylsystem, enligt uppgift med måtten (l x b x h) 200 x 153 x 162 cm och rymd 4,8 m³.

Containern består av hopskruvade paneler av aluminium och polyuretanskum. Beroende på användningsområde kan även elektriska värmeelement, fläktar, reglerutrustning för styrning av kylsystem och engångsbatterier ingå.

Containern är försedd med basplatta som används för att underlätta hantering och fastsättning på det fordon med vilket den befordras.

Containern används för godstransport av temperaturkänsliga varor.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: FÖR GODSTRANSPORT CONTAINER

Tippflak (Tipper) Karosseri i form av ett…

lastbil; för godstransport; metallplåt; hydraulisk

Tippflak (Tipper) Karosseri i form av ett flak tillverkat av plåt avsett för fast montage på lastbilsunderrede.

Flaket är försett med en hydraulisk lyftkonstruktion med vilken flaket kan tippas bakåt. Hydraulcylinder, hydraultank och slangar är placerade i en ram på flaket.

Flaket har måtten 4,910 x 2,495 x 1,1715 m (L x B x H) och lastkapaciteten är 16 m³. Flaket används för transport av bland annat sand, grus, sten och jord.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: LASTBIL FÖR GODSTRANSPORT METALLPLÅT HYDRAULISK

Container Container med internt kylsystem,…

Container Container med internt kylsystem, enligt uppgift med måtten (l x b x h) 200 x 153 x 162 cm och rymd 4,8 m³.

Containern består av hopskruvade paneler av aluminium och polyuretanskum. Beroende på användningsområde kan även elektriska värmeelement, fläktar, reglerutrustning för styrning av kylsystem och engångsbatterier ingå.

Containern är försedd med basplatta som används för att underlätta hantering och fastsättning på det fordon med vilket den befordras.

Containern används för godstransport av temperaturkänsliga varor.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV ALUMINIUM FÖR GODSTRANSPORT MED POLYURETHAN CONTAINER