LABORATORIEUTRUSTNING.

LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ 11 LABORATORIEUDSTYR 13 LABORATORIUMSAUSRÜSTUNG 44 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 LABORATORY EQUIPMENT 31 MATERIAL Y APARATOS DE LABORATORIO 1 ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE 30 LABORATORIUMAPPARATUUR 6 SPRZĘT LABORATORYJNY 1 ECHIPAMENT DE LABORATOR 3 LABORATORIJSKA OPREMA 3

Laboratorieutrustning i form av pipetter…

av plast; för engångsbruk; ihålig; i förpackning; böjlig; för…

Laboratorieutrustning i form av pipetter som utgörs av tunna, böjliga, ihåliga rör med en längd av 9 cm och en diameter av 600 µm.

Pipetterna är enligt uppgift avsedda att användas för medicinskt bruk vid handhavande av spermier och ägg i samband med provrörsbefruktning.

Pipetterna består av plast och är sterilt förpackade för engångsbruk om 10 stycken pipetter i ett provrör försett med skruvkork.

Plaströret har ett bristningstryck av mer än 27,6 MPa.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST FÖR ENGÅNGSBRUK IHÅLIG I FÖRPACKNING BÖJLIG FÖR MEDICINSKT BRUK STERIL LABORATORIEUTRUSTNING PIPETT

Laboratorieutrustning Utrustning för laboratorium…

av plast; lock; för medicinskt bruk; steril; påse; laboratorieutrustning;…

Laboratorieutrustning Utrustning för laboratorium i form av provrör med skruvlock och pipetter, tillverkade av plast och enligt uppgift avsedda för medicinskt bruk.

Två pipetter och två graderade provrör, varav ett innehållande centrifugrör, är förpackade i en steril påse.

Utrustningen används enligt uppgift vid hantering av könsceller i samband med provrörsbefruktning.

Fem påsar med laboratorieutrustning föreligger tillsammans i ett ytteremballage.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST LOCK FÖR MEDICINSKT BRUK STERIL PÅSE LABORATORIEUTRUSTNING PIPETT