LEKSAK.

Leksak i form av träd (gran). Trädet är avsett…

av trä; leksak; trä; träd; gran; kranav trä; leksak; trä; träd; gran; kran

Leksak i form av träd (gran). Trädet är avsett för lek. Leksaksträdet är tillverkat av trä och förpackat tillsammans med kran samt last huvudsakligen tillverkade av trä. Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Kran, SE BTI 2018-05771-1 Last, SE BTI 2018-05771-2

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ LEKSAK TRÄ TRÄD GRAN KRAN

Leksak i form av lastenhet. Lasten är avsedd…

av trä; magnet; leksak; trä; träd; gran; kran

Leksak i form av lastenhet. Lasten är avsedd för lek. Lastenheten är tillverkad av trä och försedd med magnet samt förpackad tillsammans med kran och träd (gran) huvudsakligen tillverkade av trä.

Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Kran, SE BTI 2018-05771-1 Träd, SE BTI 2018-05771-3

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MAGNET LEKSAK TRÄ TRÄD GRAN KRAN

Leksak i form av en kopplingsbar kran försedd…

av trä; magnet; med plast; oädel metall; leksak; trä; träd; gran;…

Leksak i form av en kopplingsbar kran försedd med fast monterad räls avsedd för skensystem tillverkat av trä.

Kranen är avsedd för lek med järnvägssystem. Kranen är huvudsakligen tillverkad av trä, försedd med delar av oädel metall och plast samt magnet.

Kranen är förpackad tillsammans med last och träd (gran) tillverkade av trä. Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor.

Last, SE BTI 2018-05771-2 Träd, SE BTI 2018-05771-3

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MAGNET MED PLAST OÄDEL METALL LEKSAK TRÄ TRÄD GRAN KRAN

Leksak i form av last. Lasten är avsedd för…

av trä; magnet; med plast; leksak; träav trä; magnet; med plast; leksak; trä

Leksak i form av last. Lasten är avsedd för lek. Varan, tillverkad av trä och försedd med magnet, är förpackad tillsammans med järnvägslok huvudsakligen tillverkat av trä och järnvägsvagn av plast.

Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Järnvägslok, SE BTI 2018-05769-1 Järnvägsvagn, SE BTI 2018-05769-2

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MAGNET MED PLAST LEKSAK TRÄ

Leksak i form av en kopplingsbar järnvägsvagn…

leksak; av trä; trä; med plast; oädel metall; magnet

Leksak i form av en kopplingsbar järnvägsvagn avsedd för skensystem tillverkat av trä. Leksaksvagnen är avsedd för lek med järnvägssystem.

Vagnen är huvudsakligen tillverkad av plast med delar av oädel metall samt försedd med magnetkoppling.

Vagnen är förpackad tillsammans med järnvägslok och last huvudsakligen tillverkade av trä Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor.

Järnvägslok, SE BTI 2018-05769-1 Last, SE BTI 2018-05769-3

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: LEKSAK AV TRÄ TRÄ MED PLAST OÄDEL METALL MAGNET

Leksak i form av ett kopplingsbart järnvägslok…

av trä; magnet; med plast; oädel metall; leksak; trä

Leksak i form av ett kopplingsbart järnvägslok avsett för skensystem tillverkat av trä. Leksaksloket är avsett för lek med järnvägssystem.

Loket är huvudsakligen tillverkat av trä, försett med delar av oädel metall och plast samt har magnetkoppling.

Loket är förpackat tillsammans med järnvägsvagn huvudsakligen tillverkad av plast och last av trä.

Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Järnvägsvagn, SE BTI 2018-05769-2 Last, SE BTI 2018-05769-3

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MAGNET MED PLAST OÄDEL METALL LEKSAK TRÄ

Leksak i form av en ko. Kon är avsedd för…

av trä; med plast; leksak; trä; traktor; koav trä; med plast; leksak; trä; traktor; ko

Leksak i form av en ko. Kon är avsedd för lek. Varan, tillverkad av trä med detaljer av plast, är förpackad tillsammans med traktor huvudsakligen tillverkad av plast och järnvägsvagn av trä.

Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Traktor, SE BTI 2018-05768-1 Järnvägsvagn, SE BTI 2018-05768-2

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MED PLAST LEKSAK TRÄ TRAKTOR KO

Leksak i form av en kopplingsbar järnvägsvagn…

av trä; magnet; med plast; oädel metall; leksak; trä; traktor;…

Leksak i form av en kopplingsbar järnvägsvagn avsedd för skensystem tillverkat av trä. Leksaksvagnen är avsedd för lek med järnvägssystem.

Vagnen är huvudsakligen tillverkad av trä, försedd med delar av oädel metall och plast samt har magnetkoppling.

Vagnen är förpackad tillsammans med traktor huvudsakligen tillverkad av plast och ko av trä.

Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Traktor, SE BTI 2018-05768-1 Ko, SE BTI 2018-05768-3

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MAGNET MED PLAST OÄDEL METALL LEKSAK TRÄ TRAKTOR KO

Leksak i form av en kopplingsbar traktor…

av trä; magnet; med plast; oädel metall; leksak; trä; traktor;…

Leksak i form av en kopplingsbar traktor avsedd för skensystem tillverkat av trä. Leksakstraktorn är avsedd för lek med järnvägssystem.

Traktorn är tillverkad av trä, oädel metall och plast samt försedd med magnetkoppling. Traktorn, enligt uppgift bestående av mer än 50 % plast (karaktärsgivande material), är förpackad tillsammans med järnvägsvagn och ko huvudsakligen tillverkade av trä.

Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Järnvägsvagn, SE BTI 2018-05768-2 Ko, SE BTI 2018-05768-3

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MAGNET MED PLAST OÄDEL METALL LEKSAK TRÄ TRAKTOR KO

Leksak i form av en ko. Kon är avsedd för…

av trä; med plast; oädel metall; leksak; trä; koav trä; med plast; oädel metall; leksak; trä; ko

Leksak i form av en ko. Kon är avsedd för lek. Varan, tillverkad av trä med detaljer av plast, är förpackad tillsammans med järnvägslok och järnvägsvagn huvudsakligen tillverkade av plast.

Artiklarna ska enligt uppgift packas om tillsammans med andra varor. Järnvägslok, SE BTI 2018-05764-1 Järnvägsvagn, SE BTI 2018-05764-2

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV TRÄ MED PLAST OÄDEL METALL LEKSAK TRÄ KO