MED DIESELMOTOR.

NAFTOVÝM (DIESELOVÝM) MOTOREM 4 MED DIESELMOTOR 1 MIT DIESELMOTOR 343 DIESELMOOTTORILLA 9 DÍZELMOTORRAL 1 A MOTORE DIESEL 10 MET DIESELMOTOR 36 ZA POMOCĄ SILNIKA DIESLA 2 Z DIESELSKIM MOTORJEM 2

Isoleringsmaskin Maskin för bearbetning och…

maskin; för byggnader; kompressor; växellåda; för isolering;…

Isoleringsmaskin Maskin för bearbetning och utblåsning av lösfyllnadsisolering, avsedd att användas vid isolering av byggnader.

Isoleringsmaskinen har ett chassi av plåt med måtten 2,2 m x 1,25 m x 1,8 m (L x B x H) och en vikt av 850 kilo.

Maskinen drivs av en dieselmotor och är utrustad med bl.a. kompressor, växellåda, riv (finfördelar materialet), inmatningsmagasin med omrörare, magnetkopplingar, instrumentpanel m.m.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: MASKIN FÖR BYGGNADER KOMPRESSOR VÄXELLÅDA FÖR ISOLERING MED DIESELMOTOR

Begagnat säkerhetsfordon Civilt bepansrat…

vägfordon och utrustning; begagnad; för persontransport; med…

Begagnat säkerhetsfordon Civilt bepansrat säkerhetsfordon avsett för personbefordran. Fordonet är enligt uppgift försett med en förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel) med en cylindervolym av 6700 cm3.

Fordonet har sex fast monterade sittplatser, måtten 6000 X 2438 X 2540 mm (L X B X H) och en vikt av ca 5896 kg.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: VÄGFORDON OCH UTRUSTNING BEGAGNAD FÖR PERSONTRANSPORT MED DIESELMOTOR

Isoleringsmaskin Maskin för bearbetning och…

maskin; för byggnader; kompressor; växellåda; för isolering;…

Isoleringsmaskin Maskin för bearbetning och utblåsning av lösfyllnadsisolering, avsedd att användas vid isolering av byggnader.

Isoleringsmaskinen har ett chassi av plåt med måtten 2,2 m x 1,25 m x 1,8 m (L x B x H) och en vikt av 850 kilo.

Maskinen drivs av en dieselmotor och är utrustad med bl.a. kompressor, växellåda, riv (finfördelar materialet), inmatningsmagasin med omrörare, magnetkopplingar, instrumentpanel m.m.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: MASKIN FÖR BYGGNADER KOMPRESSOR VÄXELLÅDA FÖR ISOLERING MED DIESELMOTOR

Fordon Nytt multipurpose fordon av "pickup"-typ…

dieselmotor; personbil; dörr; för godstransport; ny; säkerhetsbälte;…dieselmotor; personbil; dörr; för godstransport; ny; säkerhetsbälte;…

Fordon Nytt multipurpose fordon av "pickup"-typ som är avsett för både person- och godsbefordran.

Fordonet har en förbränningsmotor med kompressionständning (dieselmotor) med en cylindervolym av 5900 eller 6700 cm³.

Fordonet har en kringbyggd hytt med 4 dörrar, 2 sätesrader samt 5 eller 6 sittplatser. Säkerhetsbälten finns till alla sittplatser.

Fordonet är utrustat med personbilskomfort. Utrymmet för godsbefordran är ett öppet flak. Fordonets hjulbas är 3569 mm och lastytans längd är 1770 mm.

Totalvikten är 4000 till 4100 kg beroende på motoralternativ.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: DIESELMOTOR PERSONBIL DÖRR FÖR GODSTRANSPORT NY SÄKERHETSBÄLTE MED DIESELMOTOR