PIPETT.

ПИПЕТА 10 PIPETY 5 PIPETTER 1 ΣΙΦΟΝΙΑ 2 PIPETTES 21 PIPETA 2 PIPETTI 7 PIPETTE 23 PIPETTEN 8 PIPETY 3 PIPETĂ 1 PIPETY 5 PIPETE 8

Laboratorieutrustning i form av pipetter…

av plast; för engångsbruk; ihålig; i förpackning; böjlig; för…

Laboratorieutrustning i form av pipetter som utgörs av tunna, böjliga, ihåliga rör med en längd av 9 cm och en diameter av 600 µm.

Pipetterna är enligt uppgift avsedda att användas för medicinskt bruk vid handhavande av spermier och ägg i samband med provrörsbefruktning.

Pipetterna består av plast och är sterilt förpackade för engångsbruk om 10 stycken pipetter i ett provrör försett med skruvkork.

Plaströret har ett bristningstryck av mer än 27,6 MPa.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST FÖR ENGÅNGSBRUK IHÅLIG I FÖRPACKNING BÖJLIG FÖR MEDICINSKT BRUK STERIL LABORATORIEUTRUSTNING PIPETT

Pipetter Sterila, nedtill avsmalnande glaspipetter…

nedtill; av glas; hållare; i förpackning; steril; för laboratoriebruk;…

Pipetter Sterila, nedtill avsmalnande glaspipetter med en längd av 60 mm och en diameter av 1 mm.

Pipetterna är enligt uppgift tillverkade av borosilikatglas och föreligger tillsammans med hållare och provrör i en förpackning om 20 stycken enheter.

Pipetterna är avsedda för laboratoriebruk och används för att injicera en spermie i ett ägg vid fertilitetsbehandling.

Ersätter tidigare utfärdat BKB med referensnummer SE TIL 2010-377 som upphört att gälla.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: NEDTILL AV GLAS HÅLLARE I FÖRPACKNING STERIL FÖR LABORATORIEBRUK PIPETT

Leksakssats Leksak i form av en experimentsats…

Leksakssats Leksak i form av en experimentsats avsedd att användas av barn. Satsen består enligt uppgift av bägare, pipetter, skyddsglasögon, skyddshandskar, omrörare, natriumalginatpulver, kalciumklorid och karamellfärg.

Artiklarna är förpackade tillsammans i en och samma förpackning för försäljning i detaljhandeln.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: VAROR I SET I DETALJHANDELSFÖRPACKNING I PULVERFORM FÖR BARN LEKSAK FÄRG SKYDDSHANDSKE SKYDDSGLASÖGON PIPETT

Pipett Tunn, graderad plastpipett med en…

av plast; för medicinskt bruk; pipett

Pipett Tunn, graderad plastpipett med en längd av ca 28 cm och en volym av 5 ml. Pipetten är enligt uppgift avsedd att användas för medicinskt bruk vid hantering av vätskor, media och könsceller i samband med provrörsbefruktning.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST FÖR MEDICINSKT BRUK PIPETT