RÖR.

ТРЪБИ 23 TRUBKY 271 RØR 41 ROHR 1328 TUBES 409 TUBO 125 PUTKET 15 TUBE 500 TUBI 140 VAMZDELIAI 4 KAMERAS 9 BUIZEN 233 PRZEWODY 136 TUBO 2 TUB 35 RÚRKY 48 CEVI 53

Horisontellt barriärsystem för vägtrafik.…

Horisontellt barriärsystem för vägtrafik. Varan är avsedd att användas för att på ett kontrollerat sätt stoppa fordon genom att barriären svängs ut horisontalt över vägbanan vid broöppningar, färjelägen, tunnelstängning, plankorsning, infart till skyddsanläggningar mm.

Barriärsystemet är mekaniskt och elmanövrerat. Det är försett med reflexmaterial och varningslampor.

Barriärsystemet har en barriär i fyrkantprofil vars ände är försedd med en ändtapp som låser i ett markförankrat mottagningselement eller i in motsvarande anordning på en mötande barriäranläggning/bomarm.

Längd upp till 18,2 meter

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL RÖR MED ELMOTOR ARM FÖR FORDON ELEKTROMEKANISK MEKANISK ELMOTORDRIVEN

Barriärsystem för vägtrafik. Varan är avsedd…

Barriärsystem för vägtrafik. Varan är avsedd att användas för att på ett kontrollerat sätt stoppa ett fordon genom att barriären fälls ner över vägbanan vid broöppningar, färjelägen, tunnelstängning, plankorsning, infart till skyddsanläggningar mm.

Barriärsystemet är mekaniskt och elmanövrerat. Det är försett med reflexmaterial och varningslampor.

Barriärsystemet har en bomarm som utgörs av tre rör som är sammankopplade och bomänden är försedd med en ändtapp som låser i ett markförankrat mottagningselement eller i en motsvarande anordning på en mötande barriäranläggning/bomarm.

Barriärsystemet ska klara en påkörning av ett fordon med en vikt av 2268 kg, vid en hastighet av 70,8 km/h i 90 grader.

Barriärens längd kan variera mellan 10,7 och 16,2 meter.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL AV ALUMINIUM RÖR MED ELMOTOR ARM FÖR FORDON ELEKTROMEKANISK MEKANISK ELMOTORDRIVEN

Artikel, så kallad spaljé, avsedd att monteras…

av aluminium; rör; av oädel metall; skruv; med hål; fästningsanordning;…

Artikel, så kallad spaljé, avsedd att monteras på en paviljong. Artikeln består av två lodräta rör, ett långt och ett kort, mellan vilka nio tvärgående rör med rektangulärt tvärsnitt är svetsade.

Spaljén fästs till paviljongen med tre skruvar i förborrade hål. Artikeln är enligt uppgift tillverkad av aluminium.

Artikeln har enligt uppgift måtten 220 x 60 cm (H x B). Det korta lodräta röret är 131 cm.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV ALUMINIUM RÖR AV OÄDEL METALL SKRUV MED HÅL FÄSTNINGSANORDNING SVETSAD

Intagsgaller med integrerat insektsnät. Intagskallret…

nät; rör; stål; ventil; galvaniserad; galler; insekt; gummi

Intagsgaller med integrerat insektsnät. Intagskallret placeras på yttervägg vid ventilationshål för att skydda mot insekter och regn. Intagsgallret är tillverkat av galvaniserad stålplåt och med en gummitätning. Höjd: 275 mm Bredd: 265 mm Rördiameter: 100 mm

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: NÄT RÖR STÅL VENTIL GALVANISERAD GALLER INSEKT GUMMI