RÖR.

ТРЪБИ 23 TRUBKY 259 RØR 41 ROHR 1273 TUBES 399 TUBO 98 PUTKET 15 TUBE 480 TUBI 136 VAMZDELIAI 4 KAMERAS 9 BUIZEN 207 PRZEWODY 122 TUBO 2 TUB 12 RÚRKY 47 CEVI 53

Rillat rör enligt uppgift av polyvinylklorid…

av plast; rör; polyvinylklorid; böjlig; slang; rör och slangar;…

Rillat rör enligt uppgift av polyvinylklorid (plast), inte förstärkt och bedöms att ha ett minsta bristningstryck av mindre än 27,6 Mpa. Röret har en längd av 610 mm och en yttre diameter av ca 16 mm. Produkten används som skydd för elektriska ledningar.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST RÖR POLYVINYLKLORID BÖJLIG SLANG RÖR OCH SLANGAR SKYDDANDE INTE FÖRSTÄRKT

Bearbetat styvt rör enligt uppgift av plast…

av plast; rör; polyvinylklorid; bearbetad; rör och slangar; skyddande

Bearbetat styvt rör enligt uppgift av plast (polyvinylklorid). Varans ena ända är kapat i 90 grader medan den andra är kapad i 55 grader. Röret har en längd av 86,5 mm och en yttre diameter av 16 mm. Produkten används till dränering av kondensvatten i kylaggregat för containrar.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST RÖR POLYVINYLKLORID BEARBETAD RÖR OCH SLANGAR SKYDDANDE

Perforerat filterrör enligt uppgift tillverkat…

rör; filter; perforerad; vätskefilter

Perforerat filterrör enligt uppgift tillverkat av oädel metall. Produkten är försedd med infästningsdetalj i ena änden och sitter, ihopmonterad med en yttre filterstrumpa av syntetfiber (omfattas ej av detta besked), t.ex. i filteranläggningar på cellulosafabriker för att separera vätskan från kalkpartiklar.

Varan har en minsta längd av 1200 mm, en minimal diameter från 60 mm och en vikt av 2 - 6 kg.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: RÖR FILTER PERFORERAD VÄTSKEFILTER

Mufflar, i form av extruderade stålrör, tillverkade…

av stål; rör; av rostfritt stål; rostfritt stål; rörformad; med…

Mufflar, i form av extruderade stålrör, tillverkade i dimensioner med en ytterdiameter på 26,67 mm till 168,3 mm och i längder från 100 mm till 13000 mm dock är längden alltid 2 gånger ytterdiametern eller mer.

De har ett runt tvärsnitt med samma diameter utmed hela sin längd och saknar anslutningar eller andra anordningar som gör varan igenkännlig som en del till en maskin eller apparat.

Varans funktion är att skapa ett slutet rum i en ugn med en önskad inert icke oxiderande atmosfär för de produkter som skall värmebehandlas.

De är avsedda att användas i den form de levereras, som komponenter i el eller gas uppvärmda ugnar vilka används för olika värmebehandlingsprocesser, exempelvis glödgning/sintring/härdning/lödning m.m.

Mufflarna tillverkas i en rostfri stålsort som är ett ferritiskt högtemperaturmaterial med kemisk bassammansättning, Cr 22%, Al 5,8%, max 0,08 % C samt resterande Fe.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL RÖR AV ROSTFRITT STÅL ROSTFRITT STÅL RÖRFORMAD MED RUNT TVÄRSNITT