TRÅD.

ЖИЦИ 8 DRÁTY 72 LEDNINGER 55 DRAHT 2252 ΣΥΡΜΑΤΑ 2 WIRES 120 ALAMBRE 20 FIL MÉTALLIQUE 41 ŽICA 1 HUZALOK 16 FILI METALLICI 15 VADI 1 DRAAD 146 PRZEWODY ELEKTRYCZNE 162 ARAME 1 FIRE METALICE IZOLATE 1 DROTY 6 ŽICE 8

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande…

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande bland annat 0,001-0,005 viktprocent bor. Tråden har ett konstant massivt cirkulärt tvärsnitt med en diameter av 3,00 – 10,00 mm och föreligger förpackad i ringar. Ståltråden är avsedd att användas för vidarebearbetning.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL AV OÄDEL METALL STÅL LEGERAT STÅL AV STÅLTRÅD TRÅD

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande…

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande minst 0,0008 viktprocent bor. Tråden har ett konstant massivt cirkulärt tvärsnitt med en diameter av 1,58 – 10,00 mm och föreligger förpackad i ringar. Ståltråden är avsedd att användas för vidarebearbetning.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL AV OÄDEL METALL STÅL LEGERAT STÅL AV STÅLTRÅD TRÅD

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande…

av stål; av oädel metall; stål; legerat stål; av ståltråd; tråd

Legerad tråd av stål, enligt uppgift innehållande bland annat 0,001 - 0,005 viktprocent bor. Tråden har ett konstant massivt cirkulärt tvärsnitt med en diameter av 1,00 – 6,00 mm och föreligger förpackad i ringar. Ståltråden är avsedd att användas för vidarebearbetning.

BKB-referens:
SEBTITV-2019-09732.
Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV STÅL AV OÄDEL METALL STÅL LEGERAT STÅL AV STÅLTRÅD TRÅD