VÄGFORDON OCH UTRUSTNING.

SILNIČNÍ VOZIDLA A ZAŘÍZENÍ 3 TRANSPORTMIDLER OG UDSTYR 1 STRASSENFAHRZEUGE UND AUSRÜSTUNG 1 MAANTIEAJONEUVOT JA VARUSTEET 1 VÉHICULES TERRESTRES ET ÉQUIPEMENT 15 WEGVERVOERMIDDELEN EN MATERIEEL 103 POJAZDY DROGOWE I SPRZĘT DROGOWY 31 VEICULO DE ESTRADA E EQUIPAMENTO 1 VEHICULE TERESTRE SI ECHIPAMENTE 18 CESTNÉ VOZIDLÁ A VYBAVENIE 1

Begagnat säkerhetsfordon Civilt bepansrat…

vägfordon och utrustning; begagnad; för persontransport; med…

Begagnat säkerhetsfordon Civilt bepansrat säkerhetsfordon avsett för personbefordran. Fordonet är enligt uppgift försett med en förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel) med en cylindervolym av 6700 cm3.

Fordonet har sex fast monterade sittplatser, måtten 6000 X 2438 X 2540 mm (L X B X H) och en vikt av ca 5896 kg.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: VÄGFORDON OCH UTRUSTNING BEGAGNAD FÖR PERSONTRANSPORT MED DIESELMOTOR