ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR; HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • 6301000000 10: I. ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR
 • 6301000000 80 (5/0) : Res- och sängfiltar
 • 6302000000 80 (19/0) : Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar
 • 6303000000 80 (7/0) : Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor
 • 6304000000 80 (9/0) : Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr|9404
 • 6305000000 80 (7/0) : Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor
 • 6306000000 80 (9/0) : Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar
 • 6307000000 80 (3/0) : Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster
 • 6308000000 10: II. HANDARBETSSATSER
 • 6308000000 80 (3/0) : Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar
 • 6309000000 10: III. BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE ARTIKLAR; LUMP
 • 6309000000 80: Begagnade kläder och andra begagnade artiklar
 • 6310000000 80 (2/0) : Lump, inbegripet klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surrningsgarn och tågvirke)