MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, NAMNPLÅTAR MED BELYSNING O. D.; MONTERADE ELLER MONTERINGSFÄRDIGA BYGGNADER.

  • 9401000000 80 (16/0) : Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även bäddbara, samt delar till sittmöbler
  • 9402000000 80 (2/0) : Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk (t.ex. operations- eller undersökningsbord, sjukhussängar med mekaniska anordningar, tandläkarstolar); frisörstolar och liknande stolar som kan både vridas, lutas bakåt och höjas; delar till i detta nummer nämnda artiklar
  • 9403000000 80 (12/0) : Andra möbler samt delar till sådana möbler
  • 9404000000 80 (6/0) : Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inredningsartiklar (t.ex. madrasser, sängtäcken, kuddar och puffar) försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag
  • 9405000000 80 (10/0) : Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
  • 9406000000 80 (2/0) : Monterade eller monteringsfärdiga byggnader