TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • 4401000000 80 (10/0) : Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån; sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former
 • 4402000000 80 (2/0) : Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat
 • 4403000000 80 (22/0) : Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
 • 4404000000 80 (2/0) : Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån
 • 4405000000 80: Träull; trämjöl
 • 4406000000 80 (6/0) : Järnvägs- och spårvägssliprar av trä
 • 4407000000 80 (21/0) : Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm
 • 4408000000 80 (5/0) : Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm
 • 4409000000 80 (5/0) : Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat
 • 4410000000 80 (5/0) : Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel
 • 4411000000 80 (8/0) : Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel
 • 4412000000 80 (9/0) : Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat
 • 4413000000 80: Komprimerat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former
 • 4414000000 80 (2/0) : Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d
 • 4415000000 80 (2/0) : Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä
 • 4416000000 80: Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav
 • 4417000000 80 (0/1) : Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä
 • 4418000000 80 (13/0) : Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån ("shingles" och "shakes")
 • 4419000000 80 (5/5) : Bords- och köksartiklar av trä
 • 4420000000 80 (2/0) : Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94
 • 4421000000 80 (4/0) : Andra varor av trä