TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDUSTRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT RITNINGAR.

 • 4901000000 80 (4/0) : Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, även i form av enstaka blad
 • 4902000000 80 (2/0) : Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande reklam
 • 4903000000 80: Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • 4904000000 80: Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna eller illustrerade
 • 4905000000 80 (4/0) : Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor, topografiska kartor och glober, tryckta
 • 4906000000 80: Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt eller liknande ändamål, i form av handgjorda original; handskrivna texter; karbonkopior samt fotografiska reproduktioner på strålningskänsligt papper av de varor som nämnts tidigare i detta nummer
 • 4907000000 80 (3/0) : Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gångbara eller avsedda som nyutgåva i det land i vilket de har eller kommer att ha ett erkänt nominellt värde; stämpelpapper; sedlar; checkblanketter; aktier, obligationer och liknande värdehandlingar
 • 4908000000 80 (2/0) : Dekalkomanier
 • 4909000000 80: Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel
 • 4910000000 80: Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock
 • 4911000000 80 (4/0) : Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier