Värmetorkad tobak / Tobak, helt eller delvis stripad.

Polski 1

  • - - - 2401208510 80: Värmetorkad Virginiatobak
  • - - - 2401208590 80: Annan

Skuren råtobak Råtobak, som enligt uppgift…

skuren; fermenterad; ej färdig

Skuren råtobak Råtobak, som enligt uppgift har fermenterats, stripats och skurits, därefter tillsätts glycerin för att förhindra mögelbildning.

Råtobaken importeras i förpackningar om 30 gram, efter importen bereds tobaken ytterligare för att därefter användas som röktobak/piptobak.

Laboratorieundersökning är gjord.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: SKUREN FERMENTERAD EJ FÄRDIG