VAROR AV JÄRN ELLER STÅL.

 • 7301000000 80 (2/0) : Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål
 • 7302000000 80 (4/0) : Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler
 • 7303000000 80 (2/0) : Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn
 • 7304000000 80 (18/0) : Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål, sömlösa
 • 7305000000 80 (9/0) : Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna) med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm
 • 7306000000 80 (13/0) : Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade)
 • 7307000000 80 (13/0) : Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål
 • 7308000000 80 (5/0) : Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner
 • 7309000000 80 (7/0) : Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
 • 7310000000 80 (4/0) : Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
 • 7311000000 80 (9/0) : Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas
 • 7312000000 80 (2/0) : Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn eller stål, utan elektrisk isolering
 • 7313000000 80: Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat tråd, med eller utan taggar, samt löst tvinnad dubbel tråd, av sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål
 • 7314000000 80 (13/0) : Duk (även ändlösa band), galler och nät (inbegripet stängselnät), av järn- eller ståltråd; klippnät av järn eller stål
 • 7315000000 80 (10/0) : Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn eller stål
 • 7316000000 80: Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller stål
 • 7317000000 80 (4/0) : Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor och liknande artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material, dock inte sådana med huvud av koppar
 • 7318000000 80 (14/0) : Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål
 • 7319000000 80 (2/0) : Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och liknande artiklar, för handarbete, av järn eller stål; knappnålar, säkerhetsnålar, och liknande artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
 • 7320000000 80 (3/0) : Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål
 • 7321000000 80 (9/0) : Kaminer, spisar (inbegripet värmeledningsspisar), grillar, glödpannor, gaskök, tallriksvärmare och liknande icke elektriska artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål
 • 7322000000 80 (4/0) : Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, av järn eller stål; luftvärmare och varmluftsfördelare (inbegripet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad luft), inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning men utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar till sådana apparater, av järn eller stål
 • 7323000000 80 (7/0) : Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, putsvantar o.d., av järn eller stål
 • 7324000000 80 (5/0) : Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål
 • 7325000000 80 (4/0) : Andra gjutna varor av järn eller stål
 • 7326000000 80 (5/0) : Andra varor av järn eller stål