VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL.

 • 6801000000 80: Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skiffer)
 • 6802000000 80 (10/0) : Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skiffer)
 • 6803000000 80 (2/0) : Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer
 • 6804000000 80 (6/0) : Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för malning, slipning, skärpning, polering, riktning eller skärning, handverktyg för skärpning eller polering samt delar till sådana varor, av naturlig sten, av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material, även med delar av andra material
 • 6805000000 80 (3/0) : Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av textilmaterial, papper, papp eller annat material, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat
 • 6806000000 80 (3/0) : Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material; blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudadsorberande mineraliska material, andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812 eller kapitel 69
 • 6807000000 80 (2/0) : Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck)
 • 6808000000 80: Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä, agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel
 • 6809000000 80 (4/0) : Varor av gips eller av blandningar på basis av gips
 • 6810000000 80 (6/0) : Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade
 • 6811000000 80 (5/0) : Varor av asbestcement, cellulosacement e.d
 • 6812000000 80 (6/0) : Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader, kläder, huvudbonader, skodon och packningar), även med förstärkning, andra än varor enligt nr 6811 och 6813
 • 6813000000 80 (4/0) : Friktionsmaterial och varor av sådant material (t.ex. skivor, rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar), omonterade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av asbest, andra mineraliska ämnen eller cellulosa, även i förening med textilmaterial eller annat material
 • 6814000000 80 (2/0) : Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag av papper, papp eller annat material
 • 6815000000 80 (5/0) : Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (inbegripet kolfibrer, varor av kolfibrer och varor av torv), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans