MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR).

  • 4701000000 80 (2/0) : Mekanisk massa av ved
  • 4702000000 80: Dissolvingmassa av ved
  • 4703000000 80 (6/0) : Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissolvingmassa
  • 4704000000 80 (6/0) : Sulfitmassa av ved, med undantag av dissolvingmassa
  • 4705000000 80: Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer
  • 4706000000 80 (7/0) : Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) eller av andra fibrösa cellulosahaltiga material
  • 4707000000 80 (4/0) : Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)