nomenklatura celního sazebníku (Čeština)

TŘÍDA I: ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY:

 1. 0100000000 80: ŽIVÁ ZVÍŘATA.
 2. 0200000000 80: MASO A JEDLÉ DROBY.
 3. 0300000000 80: RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ.
 4. 0400000000 80: MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ.
 5. 0500000000 80: VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ.

TŘÍDA II: ROSTLINNÉ PRODUKTY:

 1. 0600000000 80: ŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A OKRASNÁ ZELEŇ.
 2. 0700000000 80: JEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY.
 3. 0800000000 80: JEDLÉ OVOCE A OŘECHY; KŮRA CITRUSOVÝCH PLODŮ NEBO MELOUNŮ.
 4. 0900000000 80: KÁVA, ČAJ, MATÉ A KOŘENÍ.
 5. 1000000000 80: OBILOVINY.
 6. 1100000000 80: MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK.
 7. 1200000000 80: OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY.
 8. 1300000000 80: ŠELAK, GUMY, PRYSKYŘICE A JINÉ ROSTLINNÉ ŠŤÁVY A VÝTAŽKY.
 9. 1400000000 80: ROSTLINNÉ PLETACÍ MATERIÁLY; ROSTLINNÉ PRODUKTY, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ.

TŘÍDA III: ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY:

 1. 1500000000 80: ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY.

TŘÍDA IV: VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY:

 1. 1600000000 80: PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH.
 2. 1700000000 80: CUKR A CUKROVINKY.
 3. 1800000000 80: KAKAO A KAKAOVÉ PŘÍPRAVKY.
 4. 1900000000 80: PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO.
 5. 2000000000 80: PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN.
 6. 2100000000 80: RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY.
 7. 2200000000 80: NÁPOJE, LIHOVINY A OCET.
 8. 2300000000 80: ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO.
 9. 2400000000 80: TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY.

TŘÍDA V: NEROSTNÉ PRODUKTY:

 1. 2500000000 80: SŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENT.
 2. 2600000000 80: RUDY KOVŮ, STRUSKY A POPELY.
 3. 2700000000 80: NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY; MINERÁLNÍ VOSKY.

TŘÍDA VI: VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU NEBO PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ:

 1. 2800000000 80: ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOUČENINY DRAHÝCH KOVŮ, KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ NEBO IZOTOPŮ.
 2. 2900000000 80: ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE.
 3. 3000000000 80: FARMACEUTICKÉ VÝROBKY.
 4. 3100000000 80: HNOJIVA.
 5. 3200000000 80: TŘÍSELNÉ NEBO BARVÍŘSKÉ VÝTAŽKY; TANINY A JEJICH DERIVÁTY; BARVIVA, PIGMENTY A JINÉ BARVICÍ LÁTKY; NÁTĚROVÉ BARVY A LAKY; TMELY A JINÉ NÁTĚROVÉ HMOTY; INKOUSTY.
 6. 3300000000 80: VONNÉ SILICE A PRYSKYŘICE; VOŇAVKÁŘSKÉ, KOSMETICKÉ NEBO TOALETNÍ PŘÍPRAVKY.
 7. 3400000000 80: MÝDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY, PRACÍ PROSTŘEDKY, MAZACÍ PROSTŘEDKY, UMĚLÉ VOSKY, PŘIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTICÍ NEBO CÍDICÍ PŘÍPRAVKY, SVÍČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOVACÍ PASTY, "DENTÁLNÍ VOSKY" A DENTÁLNÍ PŘÍPRAVKY NA BÁZI SÁDRY.
 8. 3500000000 80: ALBUMINOIDNÍ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; KLIHY; ENZYMY.
 9. 3600000000 80: VÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ SLITINY; NĚKTERÉ HOŘLAVÉ PŘÍPRAVKY.
 10. 3700000000 80: FOTOGRAFICKÉ NEBO KINEMATOGRAFICKÉ ZBOŽÍ.
 11. 3800000000 80: RŮZNÉ CHEMICKÉ VÝROBKY.

TŘÍDA VII: PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ:

 1. 3900000000 80: PLASTY A VÝROBKY Z NICH.
 2. 4000000000 80: KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ.

TŘÍDA VIII: SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY, USNĚ, KOŽEŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO):

 1. 4100000000 80: SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY (JINÉ NEŽ KOŽEŠINY) A USNĚ.
 2. 4200000000 80: KOŽENÉ ZBOŽÍ; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO).
 3. 4300000000 80: KOŽEŠINY A UMĚLÉ KOŽEŠINY; VÝROBKY Z NICH.

TŘÍDA IX: DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ; KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY; VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY:

 1. 4400000000 80: DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ.
 2. 4500000000 80: KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY.
 3. 4600000000 80: VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY.

TŘÍDA X: BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR, KARTÓN NEBO LEPENKA (ODPAD A VÝMĚT); PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA A VÝROBKY Z NICH:

 1. 4700000000 80: BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR, KARTÓN NEBO LEPENKA (ODPAD A VÝMĚT).
 2. 4800000000 80: PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, KARTÓNU NEBO LEPENKY.
 3. 4900000000 80: TIŠTĚNÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A JINÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRŮMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY.

TŘÍDA XI: TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY:

 1. 5000000000 80: HEDVÁBÍ.
 2. 5100000000 80: VLNA, JEMNÉ NEBO HRUBÉ ZVÍŘECÍ CHLUPY; ŽÍNĚNÉ NITĚ A TKANINY.
 3. 5200000000 80: BAVLNA.
 4. 5300000000 80: OSTATNÍ ROSTLINNÁ TEXTILNÍ VLÁKNA; PAPÍROVÉ NITĚ A TKANINY Z PAPÍROVÝCH NITÍ.
 5. 5400000000 80: CHEMICKÁ NEKONEČNÁ VLÁKNA; PÁSKY A PODOBNÉ TVARY Z CHEMICKÝCH TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ.
 6. 5500000000 80: CHEMICKÁ STŘIŽOVÁ VLÁKNA.
 7. 5600000000 80: VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTILIE; SPECIÁLNÍ NITĚ; MOTOUZY, ŠŇŮRY, PROVAZY A LANA A VÝROBKY Z NICH.
 8. 5700000000 80: KOBERCE A JINÉ TEXTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY.
 9. 5800000000 80: SPECIÁLNÍ TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTILIE; KRAJKY; TAPISERIE; PRÝMKAŘSKÉ VÝROBKY; VÝŠIVKY.
 10. 5900000000 80: TEXTILIE IMPREGNOVANÉ, POVRSTVENÉ, POTAŽENÉ NEBO LAMINOVANÉ; TEXTILNÍ VÝROBKY VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ.
 11. 6000000000 80: PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ TEXTILIE.
 12. 6100000000 80: ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ.
 13. 6200000000 80: ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ.
 14. 6300000000 80: OSTATNÍ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUPRAVY; OBNOŠENÉ ODĚVY A POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; HADRY.

TŘÍDA XII: OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; UPRAVENÁ PÉRA A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ:

 1. 6400000000 80: OBUV, KAMAŠE A PODOBNÉ VÝROBKY; ČÁSTI A SOUČÁSTI TĚCHTO VÝROBKŮ.
 2. 6500000000 80: POKRÝVKY HLAVY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI.
 3. 6600000000 80: DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI.
 4. 6700000000 80: UPRAVENÁ PÉRA A PRACHOVÉ PEŘÍ A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ.

TŘÍDA XIII: VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY:

 1. 6800000000 80: VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ.
 2. 6900000000 80: KERAMICKÉ VÝROBKY.
 3. 7000000000 80: SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY.

TŘÍDA XIV: PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE:

 1. 7100000000 80: PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE.

TŘÍDA XV: OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ:

 1. 7200000000 80: ŽELEZO A OCEL.
 2. 7300000000 80: VÝROBKY ZE ŽELEZA NEBO OCELI.
 3. 7400000000 80: MĚĎ A VÝROBKY Z NÍ.
 4. 7500000000 80: NIKL A VÝROBKY Z NĚHO.
 5. 7600000000 80: HLINÍK A VÝROBKY Z NĚHO.
 6. 7800000000 80: OLOVO A VÝROBKY Z NĚHO.
 7. 7900000000 80: ZINEK A VÝROBKY Z NĚHO.
 8. 8000000000 80: CÍN A VÝROBKY Z NĚHO.
 9. 8100000000 80: OSTATNÍ OBECNÉ KOVY; CERMETY; VÝROBKY Z NICH.
 10. 8200000000 80: NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ.
 11. 8300000000 80: RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ.

TŘÍDA XVI: STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ:

 1. 8400000000 80: JADERNÉ REAKTORY, KOTLE, STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI.
 2. 8500000000 80: ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ.

TŘÍDA XVII: VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ:

 1. 8600000000 80: ŽELEZNIČNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ LOKOMOTIVY, KOLEJOVÁ VOZIDLA A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; KOLEJOVÝ SVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL A UPEVŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; MECHANICKÁ (VČETNĚ ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÍ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VŠEHO DRUHU.
 2. 8700000000 80: VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 3. 8800000000 80: LETADLA, KOSMICKÉ LODĚ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI.
 4. 8900000000 80: LODĚ, ČLUNY A PLOVOUCÍ KONSTRUKCE.

TŘÍDA XVIII: OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

 1. 9000000000 80: OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 2. 9100000000 80: HODINY A HODINKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI.
 3. 9200000000 80: HUDEBNÍ NÁSTROJE; ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ.

TŘÍDA XIX: ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

 1. 9300000000 80: ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

TŘÍDA XX: RŮZNÉ VÝROBKY:

 1. 9400000000 80: NÁBYTEK; LŮŽKOVINY, MATRACE, VLOŽKY DO POSTELÍ, POLŠTÁŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI NEZAHRNUTÁ; SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY.
 2. 9500000000 80: HRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.
 3. 9600000000 80: RŮZNÉ VÝROBKY.

TŘÍDA XXI: UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI:

 1. 9700000000 80: UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI.
 2. 9800000000 80: KOMPLETNÍ PRŮMYSLOVÝ CELEK.
 3. 9900000000 80: ZVLÁŠTNÍ KÓDY KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY.