tarifná nomenklatúra (Slovenčina)

I. TRIEDA : ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY:

 1. 0100000000 80: ŽIVÉ ZVIERATÁ.
 2. 0200000000 80: MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY.
 3. 0300000000 80: RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE.
 4. 0400000000 80: MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ.
 5. 0500000000 80: PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ.

II. TRIEDA : RASTLINNÉ VROBKY:

 1. 0600000000 80: ŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVETINY A OKRASNÉ LÍSTIE.
 2. 0700000000 80: ZELENINA, JEDLÉ RASTLINY, KORENE A HĽUZY.
 3. 0800000000 80: JEDLÉ OVOCIE A ORECHY; ŠUPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÓNOV.
 4. 0900000000 80: KÁVA, ČAJ, MATÉ A KORENINY.
 5. 1000000000 80: OBILNINY.
 6. 1100000000 80: MLYNÁRSKE VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULÍN; PŠENIČNÝ LEPOK.
 7. 1200000000 80: OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY; RÔZNE ZRNÁ, SEMENÁ A PLODY; PRIEMYSELNÉ ALEBO LIEČIVÉ RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY.
 8. 1300000000 80: ŠELAK; GUMY, ŽIVICE A OSTATNÉ RASTLINNÉ ŠŤAVY A VÝŤAŽKY.
 9. 1400000000 80: RASTLINNÉ PLETACIE MATERIÁLY; PRODUKTY RASTLINNÉHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ.

III. TRIEDA : ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY:

 1. 1500000000 80: ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY.

IV. TRIEDA : PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU:

 1. 1600000000 80: PRÍPRAVKY Z MÄSA, RÝB ALEBO KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV.
 2. 1700000000 80: CUKOR A CUKROVINKY.
 3. 1800000000 80: KAKAO A PRÍPRAVKY Z KAKAA.
 4. 1900000000 80: PRÍPRAVKY Z OBILNÍN, MÚKY, ŠKROBU ALEBO MLIEKA; CUKRÁRSKE VÝROBKY.
 5. 2000000000 80: PRÍPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN.
 6. 2100000000 80: RÔZNE JEDLÉ PRÍPRAVKY.
 7. 2200000000 80: NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT.
 8. 2300000000 80: ZVYŠKY A ODPAD Z POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU; PRIPRAVENÉ KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ.
 9. 2400000000 80: TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU.

V. TRIEDA : NERASTNÉ VÝROBKY:

 1. 2500000000 80: SOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT.
 2. 2600000000 80: RUDY, TROSKY A POPOLY.
 3. 2700000000 80: NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY.

VI. TRIEDA : VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU:

 1. 2800000000 80: ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ ALEBO ORGANICKÉ ZLÚČENINY DRAHÝCH KOVOV, KOVOV VZÁCNYCH ZEMÍN, RÁDIOAKTÍVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV.
 2. 2900000000 80: ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE.
 3. 3000000000 80: FARMACEUTICKÉ VÝROBKY.
 4. 3100000000 80: HNOJIVÁ.
 5. 3200000000 80: TRIESLOVINOVÉ ALEBO FARBIARSKE VÝŤAŽKY; TANÍNY A ICH DERIVÁTY; FARBIVÁ, PIGMENTY A OSTATNÉ FARBIACE LÁTKY; NÁTEROVÉ FARBY A LAKY; TMELY; ATRAMENTY.
 6. 3300000000 80: SILICE A REZINOIDY; VOŇAVKÁRSKE, KOZMETICKÉ ALEBO TOALETNÉ PRÍPRAVKY.
 7. 3400000000 80: MYDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY, PRACIE PRÍPRAVKY, MAZACIE PRÍPRAVKY, UMELÉ VOSKY, PRIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTIACE ALEBO ČISTIACE PRÍPRAVKY, SVIEČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOVACIE PASTY, ZUBNÉ VOSKY A ZUBNÉ PRÍPRAVKY NA ZÁKLADE SADRY.
 8. 3500000000 80: BIELKOVINOVÉ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; GLEJE; ENZÝMY.
 9. 3600000000 80: VÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ ZLIATINY; NIEKTORÉ HORĽAVÉ PRÍPRAVKY.
 10. 3700000000 80: FOTOGRAFICKÝ ALEBO KINEMATOGRAFICKÝ TOVAR.
 11. 3800000000 80: RÔZNE CHEMICKÉ VÝROBKY.

VII. TRIEDA : PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO:

 1. 3900000000 80: PLASTY A VÝROBKY Z NICH.
 2. 4000000000 80: KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO.

VIII. TRIEDA : SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS):

 1. 4100000000 80: SUROVÉ KOŽE A KOŽKY (INÉ AKO KOŽUŠINY) A USNE.
 2. 4200000000 80: VÝROBKY Z USNE; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS).
 3. 4300000000 80: KOŽUŠINY A UMELÉ KOŽUŠINY; VÝROBKY Z NICH.

IX. TRIEDA : DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA:

 1. 4400000000 80: DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE.
 2. 4500000000 80: KOROK A VÝROBKY Z KORKU.
 3. 4600000000 80: VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA.

X. TRIEDA : VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH:

 1. 4700000000 80: VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA.
 2. 4800000000 80: PAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIERENSKÝCH VLÁKNIN, PAPIERA ALEBO LEPENKY.
 3. 4900000000 80: TLAČENÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATNÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY.

XI. TRIEDA : TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY:

 1. 5000000000 80: HODVÁB.
 2. 5100000000 80: VLNA, JEMNÉ ALEBO HRUBÉ CHLPY ZVIERAT; PRIADZA Z VLÁSIA A TKANINY Z VLÁSIA.
 3. 5200000000 80: BAVLNA.
 4. 5300000000 80: OSTATNÉ RASTLINNÉ TEXTILNÉ VLÁKNA; PAPIEROVÁ PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE.
 5. 5400000000 80: CHEMICKÉ VLÁKNA; PÁSIKY A PODOBNÉ TVARY Z CHEMICKÝCH TEXTILNÝCH MATERIÁLOV.
 6. 5500000000 80: CHEMICKÉ STRIŽNÉ VLÁKNA.
 7. 5600000000 80: VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTÍLIE; ŠPECIÁLNE PRIADZE; MOTÚZY, ŠNÚRY, POVRAZY A LANÁ A VÝROBKY Z NICH.
 8. 5700000000 80: KOBERCE A OSTATNÉ TEXTILNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY.
 9. 5800000000 80: ŠPECIÁLNE TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTÍLIE; ČIPKY; TAPISÉRIE; PRAMIKÁRSKE VÝROBKY; VÝŠIVKY.
 10. 5900000000 80: IMPREGNOVANÉ, POTIAHNUTÉ, POKRYTÉ ALEBO LAMINOVANÉ TEXTÍLIE; TEXTILNÉ VÝROBKY VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE.
 11. 6000000000 80: PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ TEXTÍLIE.
 12. 6100000000 80: ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ.
 13. 6200000000 80: ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, NEPLETENÉ ALEBO NEHÁČKOVANÉ.
 14. 6300000000 80: OSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; SÚPRAVY; OBNOSENÉ ODEVY A OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY.

XII. TRIEDA : OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A PREDMETY Z NEHO VYROBENÉ; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV:

 1. 6400000000 80: OBUV, GAMAŠE A PODOBNÉ PREDMETY; ČASTI TÝCHTO PREDMETOV.
 2. 6500000000 80: POKRÝVKY HLAVY A ICH ČASTI.
 3. 6600000000 80: DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI.
 4. 6700000000 80: UPRAVENÉ PERIE A PÁPERIE A PREDMETY VYROBENÉ Z PERIA ALEBO PÁPERIA; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV.

XIII. TRIEDA : PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR:

 1. 6800000000 80: PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV.
 2. 6900000000 80: KERAMICKÉ VÝROBKY.
 3. 7000000000 80: SKLO A SKLENENÝ TOVAR.

XIV. TRIEDA : PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE:

 1. 7100000000 80: PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI, A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE.

XV. TRIEDA : ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV:

 1. 7200000000 80: ŽELEZO A OCEĽ.
 2. 7300000000 80: PREDMETY ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE.
 3. 7400000000 80: MEĎ A PREDMETY Z NEJ.
 4. 7500000000 80: NIKEL A PREDMETY Z NEHO.
 5. 7600000000 80: HLINÍK A PREDMETY Z NEHO.
 6. 7800000000 80: OLOVO A PREDMETY Z NEHO.
 7. 7900000000 80: ZINOK A PREDMETY Z NEHO.
 8. 8000000000 80: CÍN A PREDMETY Z NEHO.
 9. 8100000000 80: OSTATNÉ ZÁKLADNÉ KOVY; CERMETY; PREDMETY Z NICH.
 10. 8200000000 80: NÁSTROJE, NÁRADIE, NOŽIARSKY TOVAR, LYŽICE A VIDLIČKY, ZO ZÁKLADNÉHO KOVU; ICH ČASTI A SÚČASTI ZO ZÁKLADNÉHO KOVU.
 11. 8300000000 80: RÔZNE PREDMETY ZO ZÁKLADNÉHO KOVU.

XVI. TRIEDA : STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TAKÉHOTO TOVARU:

 1. 8400000000 80: JADROVÉ REAKTORY, KOTLY, STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI.
 2. 8500000000 80: ELEKTRICKÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO PRÍSTROJOV.

XVII. TRIEDA : VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRIDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA:

 1. 8600000000 80: ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ LOKOMOTÍVY, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ A ICH ČASTI A SÚČASTI; ZVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL ŽELEZNIČNÝCH ALEBO ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ A JEHO ČASTI A SÚČASTI; MECHANICKÉ (VRÁTANE ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA VŠETKÝCH DRUHOV.
 2. 8700000000 80: VOZIDLÁ, INÉ AKO ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, A ICH ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO.
 3. 8800000000 80: LIETADLÁ, KOZMICKÉ LODE A ICH ČASTI A SÚČASTI.
 4. 8900000000 80: LODE, ČLNY A PLÁVAJÚCE ZARIADENIA.

XVIII. TRIEDA : NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO:

 1. 9000000000 80: NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO.
 2. 9100000000 80: HODINY A HODINKY A ICH ČASTI A SÚČASTI.
 3. 9200000000 80: HUDOBNÉ NÁSTROJE; ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV.

XIX. TRIEDA : ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO:

 1. 9300000000 80: ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO.

XX. TRIEDA : RÔZNE VÝROBKY:

 1. 9400000000 80: NÁBYTOK; POSTEĽOVINY, MATRACE, MATRACOVÉ PODLOŽKY, VANKÚŠE A PODOBNÉ VYPCHATÉ POTREBY; SVIETIDLÁ A ICH PRÍSLUŠENSTVO INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ; SVETELNÉ REKLAMY, SVETELNÉ ZNAKY A ZNAČKY, SVETELNÉ OZNAMOVACIE TABULE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY.
 2. 9500000000 80: HRAČKY, HRY A ŠPORTOVÉ POTREBY; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO.
 3. 9600000000 80: RÔZNE VÝROBKY.

XXI. TRIEDA : UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI:

 1. 9700000000 80: UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI.
 2. 9800000000 80: KOMPLETNÉ PRIEMYSELNÉ PODNIKY.
 3. 9900000000 80: MIMORIADNE ČÍSELNÉ ZNAKY KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY.