tullnomenklatur (Svenska)

AVDELNING I: LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER:

 1. 0100000000 80: LEVANDE DJUR.
 2. 0200000000 80: KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER.
 3. 0300000000 80: FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR.
 4. 0400000000 80: MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS.
 5. 0500000000 80: PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS.

AVDELNING II: VEGETABILISKA PRODUKTER:

 1. 0600000000 80: LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O. D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT.
 2. 0700000000 80: GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAM- ELLER ROTKNÖLAR.
 3. 0800000000 80: ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH NÖTTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER MELONER.
 4. 0900000000 80: KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR.
 5. 1000000000 80: SPANNMÅL.
 6. 1100000000 80: PRODUKTER FRÅN KVARNINDUSTRIN; MALT; STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN.
 7. 1200000000 80: OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER.
 8. 1300000000 80: SCHELLACK O. D.; NATURLIGA GUMMIARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH VÄXTEXTRAKTER.
 9. 1400000000 80: VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL; VEGETABILISKA PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS.

AVDELNING III: ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER:

 1. 1500000000 80: ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER.

AVDELNING IV: BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING:

 1. 1600000000 80: BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR.
 2. 1700000000 80: SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER.
 3. 1800000000 80: KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR.
 4. 1900000000 80: BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK.
 5. 2000000000 80: BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR.
 6. 2100000000 80: DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR.
 7. 2200000000 80: DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA.
 8. 2300000000 80: ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL.
 9. 2400000000 80: TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING.

AVDELNING V: MINERALISKA PRODUKTER:

 1. 2500000000 80: SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT.
 2. 2600000000 80: MALM, SLAGG OCH ASKA.
 3. 2700000000 80: MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMINÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER.

AVDELNING VI: PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER:

 1. 2800000000 80: OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER.
 2. 2900000000 80: ORGANISKA KEMIKALIER.
 3. 3000000000 80: FARMACEUTISKA PRODUKTER.
 4. 3100000000 80: GÖDSELMEDEL.
 5. 3200000000 80: GARVÄMNES- OCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅLNINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGS- OCH UTFYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH.
 6. 3300000000 80: ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER; PARFYMERINGS-, SKÖNHETS- OCH KROPPSVÅRDSMEDEL.
 7. 3400000000 80: TVÅL OCH SÅPA, ORGANISKA YTAKTIVA ÄMNEN, TVÄTTMEDEL, SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA VAXER, BEREDDA VAXER, PUTS- OCH SKURMEDEL, LJUS OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, SÅ KALLAD DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS.
 8. 3500000000 80: PROTEINER; MODIFIERAD STÄRKELSE; LIM OCH KLISTER; ENZYMER.
 9. 3600000000 80: KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER.
 10. 3700000000 80: VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK.
 11. 3800000000 80: DIVERSE KEMISKA PRODUKTER.

AVDELNING VII: PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR:

 1. 3900000000 80: PLASTER OCH PLASTVAROR.
 2. 4000000000 80: GUMMI OCH GUMMIVAROR.

AVDELNING VIII: OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR:

 1. 4100000000 80: OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA ÄN PÄLSSKINN) SAMT LÄDER.
 2. 4200000000 80: LÄDERVAROR; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR.
 3. 4300000000 80: PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD PÄLS; VAROR AV DESSA MATERIAL.

AVDELNING IX: TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN:

 1. 4400000000 80: TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL.
 2. 4500000000 80: KORK OCH VAROR AV KORK.
 3. 4600000000 80: VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN.

AVDELNING X: MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP:

 1. 4700000000 80: MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR).
 2. 4800000000 80: PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP.
 3. 4900000000 80: TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDUSTRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT RITNINGAR.

AVDELNING XI: TEXTILVAROR:

 1. 5000000000 80: NATURSILKE.
 2. 5100000000 80: ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; GARN OCH VÄVNADER AV TAGEL.
 3. 5200000000 80: BOMULL.
 4. 5300000000 80: ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAPPERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN.
 5. 5400000000 80: KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONSTFIBRER.
 6. 5500000000 80: KONSTSTAPELFIBRER.
 7. 5600000000 80: VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIALGARNER; SURRNINGSGARN OCH TÅGVIRKE SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER.
 8. 5700000000 80: MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING AV TEXTILMATERIAL.
 9. 5800000000 80: SPECIELLA VÄVNADER; TUFTADE DUKVAROR AV TEXTILMATERIAL; SPETSAR; TAPISSERIER; SNÖRMAKERIARBETEN; BRODERIER.
 10. 5900000000 80: IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA ELLER LAMINERADE TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR FÖR TEKNISKT BRUK.
 11. 6000000000 80: DUKVAROR AV TRIKÅ.
 12. 6100000000 80: KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ.
 13. 6200000000 80: KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ.
 14. 6300000000 80: ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR; HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP.

AVDELNING XII: SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR:

 1. 6400000000 80: SKODON, DAMASKER O. D.; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR.
 2. 6500000000 80: HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HUVUDBONADER.
 3. 6600000000 80: PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR.
 4. 6700000000 80: BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR ELLER DUN; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR.

AVDELNING XIII: VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR:

 1. 6800000000 80: VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL.
 2. 6900000000 80: KERAMISKA PRODUKTER.
 3. 7000000000 80: GLAS OCH GLASVAROR.

AVDELNING XIV: NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT:

 1. 7100000000 80: NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT.

AVDELNING XV: OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL:

 1. 7200000000 80: JÄRN OCH STÅL.
 2. 7300000000 80: VAROR AV JÄRN ELLER STÅL.
 3. 7400000000 80: KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR.
 4. 7500000000 80: NICKEL OCH VAROR AV NICKEL.
 5. 7600000000 80: ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM.
 6. 7800000000 80: BLY OCH VAROR AV BLY.
 7. 7900000000 80: ZINK OCH VAROR AV ZINK.
 8. 8000000000 80: TENN OCH VAROR AV TENN.
 9. 8100000000 80: ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL.
 10. 8200000000 80: VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR.
 11. 8300000000 80: DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL.

AVDELNING XVI: MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER:

 1. 8400000000 80: KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKINER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR TILL SÅDANA VAROR.
 2. 8500000000 80: ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER.

AVDELNING XVII: FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING:

 1. 8600000000 80: LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (INBEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGSUTRUSTNING AV ALLA SLAG.
 2. 8700000000 80: FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON.
 3. 8800000000 80: LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL SÅDANA.
 4. 8900000000 80: FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL.

AVDELNING XVIII: OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR:

 1. 9000000000 80: OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR.
 2. 9100000000 80: UR OCH DELAR TILL UR.
 3. 9200000000 80: MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENT.

AVDELNING XIX: VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION:

 1. 9300000000 80: VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION.

AVDELNING XX: DIVERSE VAROR:

 1. 9400000000 80: MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, NAMNPLÅTAR MED BELYSNING O. D.; MONTERADE ELLER MONTERINGSFÄRDIGA BYGGNADER.
 2. 9500000000 80: LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR.
 3. 9600000000 80: DIVERSE ARTIKLAR.

AVDELNING XXI: KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER:

 1. 9700000000 80: KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER.
 2. 9800000000 80: UTFÖRSEL AV HELA INDUSTRIANLÄGGNINGAR.
 3. 9900000000 80: SÄRSKILDA KN-NUMMER.