nomenklatura taryfowa (Polski)

SEKCJA I: ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO:

 1. 0100000000 80: ZWIERZĘTA ŻYWE.
 2. 0200000000 80: MIĘSO I PODROBY JADALNE.
 3. 0300000000 80: RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE.
 4. 0400000000 80: PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE.
 5. 0500000000 80: PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE.

SEKCJA II: PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO:

 1. 0600000000 80: DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE.
 2. 0700000000 80: WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNE.
 3. 0800000000 80: OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW.
 4. 0900000000 80: KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY.
 5. 1000000000 80: ZBOŻA.
 6. 1100000000 80: PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY.
 7. 1200000000 80: NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA.
 8. 1300000000 80: SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE.
 9. 1400000000 80: MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE.

SEKCJA III: TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO:

 1. 1500000000 80: TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO.

SEKCJA IV: GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU:

 1. 1600000000 80: PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH.
 2. 1700000000 80: CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE.
 3. 1800000000 80: KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO.
 4. 1900000000 80: PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE.
 5. 2000000000 80: PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN.
 6. 2100000000 80: RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE.
 7. 2200000000 80: NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET.
 8. 2300000000 80: POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA ZWIERZĄT.
 9. 2400000000 80: TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU.

SEKCJA V: PRODUKTY MINERALNE:

 1. 2500000000 80: SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT.
 2. 2600000000 80: RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ.
 3. 2700000000 80: PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE.

SEKCJA VI: PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH:

 1. 2800000000 80: CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW.
 2. 2900000000 80: CHEMIKALIA ORGANICZNE.
 3. 3000000000 80: PRODUKTY FARMACEUTYCZNE.
 4. 3100000000 80: NAWOZY.
 5. 3200000000 80: EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE SUBSTANCJE BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY.
 6. 3300000000 80: OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE.
 7. 3400000000 80: MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU.
 8. 3500000000 80: SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY.
 9. 3600000000 80: MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE.
 10. 3700000000 80: MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE.
 11. 3800000000 80: PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE.

SEKCJA VII: TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU:

 1. 3900000000 80: TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH.
 2. 4000000000 80: KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU.

SEKCJA VIII: SKÓRY I SKÓRKI SUROWE, SKÓRY WYPRAWIONE, SKÓRY FUTERKOWE I ARTYKUŁY Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ JELITA JEDWABNIKÓW):

 1. 4100000000 80: SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE NIŻ SKÓRY FUTERKOWE) ORAZ SKÓRY WYPRAWIONE.
 2. 4200000000 80: ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓW).
 3. 4300000000 80: SKÓRY FUTERKOWE I FUTRA SZTUCZNE; WYROBY Z NICH.

SEKCJA IX: DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA; WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I WYROBY Z WIKLINY:

 1. 4400000000 80: DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY.
 2. 4500000000 80: KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA.
 3. 4600000000 80: WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE ORAZ WYROBY Z WIKLINY.

SEKCJA X: MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH:

 1. 4700000000 80: ŚCIER Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY).
 2. 4800000000 80: PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY.
 3. 4900000000 80: KSIĄŻKI, GAZETY, OBRAZKI I POZOSTAŁE WYROBY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DRUKOWANE; MANUSKRYPTY, MASZYNOPISY I PLANY.

SEKCJA XI: MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE:

 1. 5000000000 80: JEDWAB.
 2. 5100000000 80: WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO.
 3. 5200000000 80: BAWEŁNA.
 4. 5300000000 80: POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ.
 5. 5400000000 80: WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH.
 6. 5500000000 80: WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE.
 7. 5600000000 80: WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH.
 8. 5700000000 80: DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE.
 9. 5800000000 80: TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY.
 10. 5900000000 80: TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POKRYTE, POWLECZONE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE DO CELÓW TECHNICZNYCH.
 11. 6000000000 80: DZIANINY.
 12. 6100000000 80: ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE, Z DZIANIN.
 13. 6200000000 80: ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE, INNE NIŻ Z DZIANIN.
 14. 6300000000 80: POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY.

SEKCJA XII: OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE I ARTYKUŁY Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH:

 1. 6400000000 80: OBUWIE, GETRY I PODOBNE; CZĘŚCI TYCH ARTYKUŁÓW.
 2. 6500000000 80: NAKRYCIA GŁOWY I ICH CZĘŚCI.
 3. 6600000000 80: PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI.
 4. 6700000000 80: PIÓRA I PUCH, PREPAROWANE ORAZ ARTYKUŁY Z PIÓR LUB PUCHU; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH.

SEKCJA XIII: ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA:

 1. 6800000000 80: ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW.
 2. 6900000000 80: WYROBY CERAMICZNE.
 3. 7000000000 80: SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA.

SEKCJA XIV: PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY:

 1. 7100000000 80: PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY.

SEKCJA XV: METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH:

 1. 7200000000 80: ŻELIWO I STAL.
 2. 7300000000 80: ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI.
 3. 7400000000 80: MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI.
 4. 7500000000 80: NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU.
 5. 7600000000 80: ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM.
 6. 7800000000 80: OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU.
 7. 7900000000 80: CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU.
 8. 8000000000 80: CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY.
 9. 8100000000 80: POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW.
 10. 8200000000 80: NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH.
 11. 8300000000 80: ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH.

SEKCJA XVI: MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TYCH ARTYKUŁÓW:

 1. 8400000000 80: REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI.
 2. 8500000000 80: MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW.

SEKCJA XVII: POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE:

 1. 8600000000 80: LOKOMOTYWY POJAZDÓW SZYNOWYCH, TABOR SZYNOWY I JEGO CZĘŚCI; OSPRZĘT I ELEMENTY TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, I ICH CZĘŚCI; KOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE WSZELKICH TYPÓW, MECHANICZNE (WŁĄCZAJĄC ELEKTROMECHANICZNE).
 2. 8700000000 80: POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA.
 3. 8800000000 80: STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI.
 4. 8900000000 80: STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE.

SEKCJA XVIII: PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZYCZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA:

 1. 9000000000 80: PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA.
 2. 9100000000 80: ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI.
 3. 9200000000 80: INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW.

SEKCJA XIX: BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA:

 1. 9300000000 80: BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA.

SEKCJA XX: ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE:

 1. 9400000000 80: MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE ARTYKUŁY WYPYCHANE; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; REKLAMY ŚWIETLNE, PODŚWIETLANE TABLICE I ZNAKI INFORMACYJNE I PODOBNE; BUDYNKI PREFABRYKOWANE.
 2. 9500000000 80: ZABAWKI, GRY I ARTYKUŁY SPORTOWE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA.
 3. 9600000000 80: ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE.

SEKCJA XXI: DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI:

 1. 9700000000 80: DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI.
 2. 9800000000 80: KOMPLETNY ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY.
 3. 9900000000 80: SPECJALNE KODY NOMENKLATURY SCALONEJ.