nomenclator tarifar (Română)

SECȚIUNEA I: ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL:

 1. 0100000000 80: ANIMALE VII.
 2. 0200000000 80: CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE.
 3. 0300000000 80: PEȘTI ȘI CRUSTACEE, MOLUȘTE ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE.
 4. 0400000000 80: LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE.
 5. 0500000000 80: ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE.

SECȚIUNEA II: PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL:

 1. 0600000000 80: PLANTE VII ȘI PRODUSE DE FLORICULTURĂ.
 2. 0700000000 80: LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ȘI TUBERCULI, ALIMENTARE.
 3. 0800000000 80: FRUCTE COMESTIBILE; COJI DE CITRICE SAU DE PEPENI.
 4. 0900000000 80: CAFEA, CEAI, MATÉ ȘI MIRODENII.
 5. 1000000000 80: CEREALE.
 6. 1100000000 80: PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUI; MALȚ; AMIDON ȘI FECULE; INULINĂ; GLUTEN DE GRÂU.
 7. 1200000000 80: SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINȚE ȘI FRUCTE DIVERSE; PLANTE INDUSTRIALE SAU MEDICINALE; PAIE ȘI FURAJE.
 8. 1300000000 80: GUME, RĂȘINI ȘI ALTE SEVE ȘI EXTRACTE VEGETALE.
 9. 1400000000 80: MATERIALE PENTRU ÎMPLETIT ȘI ALTE PRODUSE DE ORIGINE VEGETALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE.

SECȚIUNEA III: GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ:

 1. 1500000000 80: GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ.

SECȚIUNEA IV: PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI:

 1. 1600000000 80: PREPARATE DIN CARNE, DIN PEȘTE SAU DIN CRUSTACEE, DIN MOLUȘTE SAU DIN ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE.
 2. 1700000000 80: ZAHARURI ȘI PRODUSE ZAHAROASE.
 3. 1800000000 80: CACAO ȘI PREPARATE DIN CACAO.
 4. 1900000000 80: PREPARATE PE BAZĂ DE CEREALE, DE FĂINĂ, DE AMIDON, DE FECULE SAU DE LAPTE; PRODUSE DE PATISERIE.
 5. 2000000000 80: PREPARATE DIN LEGUME, DIN FRUCTE SAU DIN ALTE PĂRȚI DE PLANTE.
 6. 2100000000 80: PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE.
 7. 2200000000 80: BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET.
 8. 2300000000 80: REZIDUURI ȘI DEȘEURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; ALIMENTE PREPARATE PENTRU ANIMALE.
 9. 2400000000 80: TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI.

SECȚIUNEA V: PRODUSE MINERALE:

 1. 2500000000 80: SARE; SULF; PĂMÂNTURI ȘI PIETRE; IPSOS, VAR ȘI CIMENT.
 2. 2600000000 80: MINEREURI, ZGURĂ ȘI CENUȘĂ.
 3. 2700000000 80: COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ȘI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARĂ MINERALĂ.

SECȚIUNEA VI: PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE:

 1. 2800000000 80: PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUȘI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PREȚIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PĂMÂNTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR.
 2. 2900000000 80: PRODUSE CHIMICE ORGANICE.
 3. 3000000000 80: PRODUSE FARMACEUTICE.
 4. 3100000000 80: ÎNGRĂȘĂMINTE.
 5. 3200000000 80: EXTRACTE TANANTE SAU COLORANTE; TANINI ȘI DERIVAȚII LOR; PIGMENȚI ȘI ALTE SUBSTANȚE COLORANTE; VOPSELE ȘI LACURI; MASTICURI; CERNELURI.
 6. 3300000000 80: ULEIURI ESENȚIALE ȘI REZINOIDE; PRODUSE PREPARATE DE PARFUMERIE SAU DE TOALETĂ ȘI PREPARATE COSMETICE.
 7. 3400000000 80: SĂPUNURI, AGENȚI DE SUPRAFAȚĂ ORGANICI, PREPARATE PENTRU SPĂLAT, PREPARATE LUBRIFIANTE, CEARĂ ARTIFICIALĂ, CEARĂ PREPARATĂ, PRODUSE PENTRU ÎNTREȚINERE, LUMÂNĂRI ȘI ARTICOLE SIMILARE, PASTE PENTRU MODELARE, "CEARĂ DENTARĂ" ȘI PREPARATE DENTARE PE BAZĂ DE IPSOS.
 8. 3500000000 80: SUBSTANȚE ALBUMINOIDE; PRODUSE PE BAZĂ DE AMIDON SAU DE FECULE MODIFICATE; CLEIURI; ENZIME.
 9. 3600000000 80: PULBERI ȘI EXPLOZIVI; ARTICOLE DE PIROTEHNIE; CHIBRITURI; ALIAJE PIROFORICE; MATERIALE INFLAMABILE.
 10. 3700000000 80: PRODUSE FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE.
 11. 3800000000 80: PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE.

SECȚIUNEA VII: MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC:

 1. 3900000000 80: MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC.
 2. 4000000000 80: CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC.

SECȚIUNEA VIII: PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANĂ ȘI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE):

 1. 4100000000 80: PIEI BRUTE (ALTELE DECÂT PIEILE CU BLANĂ) ȘI PIEI FINITE.
 2. 4200000000 80: OBIECTE DIN PIELE; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE).
 3. 4300000000 80: BLĂNURI ȘI BLĂNURI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN ACESTEA.

SECȚIUNEA IX: LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ; ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE:

 1. 4400000000 80: LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN.
 2. 4500000000 80: PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ.
 3. 4600000000 80: ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE.

SECȚIUNEA X: PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA:

 1. 4700000000 80: PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ).
 2. 4800000000 80: HÂRTIE ȘI CARTON; ARTICOLE DIN PASTĂ DE CELULOZĂ, DIN HÂRTIE SAU DIN CARTON.
 3. 4900000000 80: CĂRȚI, ZIARE, IMAGINI IMPRIMATE ȘI ALTE PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE IMPRIMARE; MANUSCRISE, TEXTE DACTILOGRAFIATE ȘI SCHIȚE SAU PLANURI.

SECȚIUNEA XI: MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE:

 1. 5000000000 80: MĂTASE.
 2. 5100000000 80: LÂNĂ, PĂR FIN SAU GROSIER DE ANIMALE; FIRE ȘI ȚESĂTURI DIN PĂR DE CAL.
 3. 5200000000 80: BUMBAC.
 4. 5300000000 80: ALTE FIBRE TEXTILE VEGETALE; FIRE DIN HÂRTIE ȘI ȚESĂTURI DIN FIRE DE HÂRTIE.
 5. 5400000000 80: FILAMENTE SINTETICE SAU ARTIFICIALE; BENZI ŞI FORME SIMILARE DIN MATERIALE TEXTILE SINTETICE SAU ARTIFICIALE.
 6. 5500000000 80: FIBRE SINTETICE SAU ARTIFICIALE DISCONTINUE.
 7. 5600000000 80: VATĂ, PÂSLĂ ȘI MATERIALE NEȚESUTE; FIRE SPECIALE; SFORI, FUNII, FRÂNGHII, ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA.
 8. 5700000000 80: COVOARE ȘI ALTE ACOPERITOARE DE PODEA DIN MATERIALE TEXTILE.
 9. 5800000000 80: ȚESĂTURI SPECIALE; ȚESĂTURI CU SMOCURI; DANTELE; TAPISERII; PASMANTERII; BRODERII.
 10. 5900000000 80: ȚESĂTURI IMPREGNATE, ÎMBRĂCATE, ACOPERITE SAU STRATIFICATE; ARTICOLE TEHNICE DIN MATERIALE TEXTILE.
 11. 6000000000 80: MATERIALE TRICOTATE SAU CROȘETATE.
 12. 6100000000 80: ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ACCESORII DE ÎMBRĂCĂMINTE, TRICOTATE SAU CROȘETATE.
 13. 6200000000 80: ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ACCESORII DE ÎMBRĂCĂMINTE, ALTELE DECÂT CELE TRICOTATE SAU CROȘETATE.
 14. 6300000000 80: ALTE ARTICOLE TEXTILE CONFECȚIONATE; SETURI; ÎMBRĂCĂMINTE PURTATĂ SAU UZATĂ ȘI ARTICOLE TEXTILE PURTATE SAU UZATE; ZDRENȚE.

SECȚIUNEA XII: ÎNCĂLȚĂMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN:

 1. 6400000000 80: ÎNCĂLȚĂMINTE, GHETRE ȘI ARTICOLE SIMILARE; PĂRȚI ALE ACESTOR ARTICOLE.
 2. 6500000000 80: OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA.
 3. 6600000000 80: UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BASTOANE-SCAUN, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA.
 4. 6700000000 80: PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN PENE SAU DIN PUF; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN.

SECȚIUNEA XIII: ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ:

 1. 6800000000 80: ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE.
 2. 6900000000 80: PRODUSE CERAMICE.
 3. 7000000000 80: STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ.

SECȚIUNEA XIV: PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE:

 1. 7100000000 80: PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE.

SECȚIUNEA XV: METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE:

 1. 7200000000 80: FONTĂ, FIER ȘI OȚEL.
 2. 7300000000 80: ARTICOLE DIN FONTĂ, DIN FIER SAU DIN OȚEL.
 3. 7400000000 80: CUPRU ȘI ARTICOLE DIN CUPRU.
 4. 7500000000 80: NICHEL ȘI ARTICOLE DIN NICHEL.
 5. 7600000000 80: ALUMINIU ȘI ARTICOLE DIN ALUMINIU.
 6. 7800000000 80: PLUMB ȘI ARTICOLE DIN PLUMB.
 7. 7900000000 80: ZINC ȘI ARTICOLE DIN ZINC.
 8. 8000000000 80: STANIU ȘI ARTICOLE DIN STANIU.
 9. 8100000000 80: ALTE METALE COMUNE; METALOCERAMICE; ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE.
 10. 8200000000 80: UNELTE ȘI SCULE, ARTICOLE DE CUȚITĂRIE ȘI TACÂMURI, DIN METALE COMUNE; PĂRȚI ALE ACESTOR ARTICOLE, DIN METALE COMUNE.
 11. 8300000000 80: ARTICOLE DIVERSE DIN METALE COMUNE.

SECȚIUNEA XVI: MAȘINI ȘI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ȘI SUNET DE TELEVIZIUNE ȘI PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE:

 1. 8400000000 80: REACTOARE NUCLEARE, CAZANE, MAȘINI, APARATE ȘI DISPOZITIVE MECANICE; PĂRȚI ALE ACESTORA.
 2. 8500000000 80: MAȘINI, APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINE ȘI SUNET; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE.

SECȚIUNEA XVII: MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE:

 1. 8600000000 80: VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU CĂILE FERATE SAU SIMILARE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE MECANICE (INCLUSIV ELECTROMECANICE) DE SEMNALIZARE A TRAFICULUI.
 2. 8700000000 80: VEHICULE TERESTRE, ALTELE DECÂT MATERIALUL RULANT DE CALE FERATĂ ȘI TRAMVAI; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA.
 3. 8800000000 80: VEHICULE AERIENE, NAVE SPAȚIALE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA.
 4. 8900000000 80: VAPOARE, NAVE ȘI DISPOZITIVE PLUTITOARE.

SECȚIUNEA XVIII: INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA:

 1. 9000000000 80: INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA.
 2. 9100000000 80: CEASORNICĂRIE.
 3. 9200000000 80: INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA.

SECȚIUNEA XIX: ARME, MUNIȚIE, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA:

 1. 9300000000 80: ARME, MUNIȚIE, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA.

SECȚIUNEA XX: MĂRFURI ȘI PRODUSE DIVERSE:

 1. 9400000000 80: MOBILĂ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL; ARTICOLE DE PAT ȘI SIMILARE; APARATE DE ILUMINAT NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE; LĂMPI PENTRU RECLAME LUMINOASE, ÎNSEMNE LUMINOASE, PLĂCI INDICATOARE LUMINOASE ȘI ARTICOLE SIMILARE; CONSTRUCȚII PREFABRICATE.
 2. 9500000000 80: JUCĂRII, JOCURI, ARTICOLE PENTRU DIVERTISMENT SAU PENTRU SPORT; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA.
 3. 9600000000 80: ARTICOLE DIVERSE.

SECȚIUNEA XXI: OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI:

 1. 9700000000 80: OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚl.
 2. 9800000000 80: FABRICI COMPLETE.
 3. 9900000000 80: CODURI SPECIALE DIN NOMENCLATURA COMBINATĂ.