toldnomenklatur (Dansk)

AFSNIT I: LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER:

 1. 0100000000 80: LEVENDE DYR.
 2. 0200000000 80: KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER.
 3. 0300000000 80: FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR.
 4. 0400000000 80: MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET.
 5. 0500000000 80: DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET.

AFSNIT II: VEGETABILSKE PRODUKTER:

 1. 0600000000 80: LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE.
 2. 0700000000 80: SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER OG RODKNOLDE.
 3. 0800000000 80: SPISELIGE FRUGTER OG NØDDER; SKALLER AF CITRUSFRUGTER OG MELONER.
 4. 0900000000 80: KAFFE, TE, MATÉ OG KRYDDERIER.
 5. 1000000000 80: KORN.
 6. 1100000000 80: MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN.
 7. 1200000000 80: OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER.
 8. 1300000000 80: SCHELLAK OG LIGN.; KARBOHYDRATGUMMIER OG NATURHARPIKSER SAMT ANDRE PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER.
 9. 1400000000 80: VEGETABILSKE FLETTEMATERIALER; VEGETABILSKE PRODUKTER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET.

AFSNIT III: ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS:

 1. 1500000000 80: ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS.

AFSNIT IV: PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER:

 1. 1600000000 80: TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR.
 2. 1700000000 80: SUKKER OG SUKKERVARER.
 3. 1800000000 80: KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF.
 4. 1900000000 80: TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK.
 5. 2000000000 80: VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE.
 6. 2100000000 80: DIVERSE PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN.
 7. 2200000000 80: DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE.
 8. 2300000000 80: REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER.
 9. 2400000000 80: TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER.

AFSNIT V: MINERALSKE PRODUKTER:

 1. 2500000000 80: SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT.
 2. 2600000000 80: MALME, SLAGGER OG ASKE.
 3. 2700000000 80: MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS.

AFSNIT VI: PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER:

 1. 2800000000 80: UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER.
 2. 2900000000 80: ORGANISKE KEMIKALIER.
 3. 3000000000 80: FARMACEUTISKE PRODUKTER.
 4. 3100000000 80: GØDNINGSSTOFFER.
 5. 3200000000 80: GARVE- OG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; FARVER, PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE OG LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH.
 6. 3300000000 80: FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOIDER; PARFUMEVARER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER.
 7. 3400000000 80: SÆBE; ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER, SMØREMIDLER, SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS, PUDSE- OG SKUREMIDLER, LYS OG LIGNENDE PRODUKTER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ BASIS AF GIPS.
 8. 3500000000 80: PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER.
 9. 3600000000 80: KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROPHORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER.
 10. 3700000000 80: FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER.
 11. 3800000000 80: DIVERSE KEMISKE PRODUKTER.

AFSNIT VII: PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF:

 1. 3900000000 80: PLAST OG VARER DERAF.
 2. 4000000000 80: GUMMI OG VARER DERAF.

AFSNIT VIII: RÅ HUDER, SKIND, LÆDER, PELSSKIND OG VARER DERAF; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME:

 1. 4100000000 80: RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND) SAMT LÆDER.
 2. 4200000000 80: VARER AF LÆDER; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME.
 3. 4300000000 80: PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT VARER DERAF.

AFSNIT IX: TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER:

 1. 4400000000 80: TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL.
 2. 4500000000 80: KORK OG VARER DERAF.
 3. 4600000000 80: KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER.

AFSNIT X: PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF:

 1. 4700000000 80: PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD).
 2. 4800000000 80: PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP.
 3. 4900000000 80: BØGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYKSAGER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER SAMT TEGNINGER.

AFSNIT XI: TEKSTILVARER:

 1. 5000000000 80: NATURSILKE.
 2. 5100000000 80: ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR.
 3. 5200000000 80: BOMULD.
 4. 5300000000 80: ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIRGARN OG VÆVET STOF AF PAPIRGARN.
 5. 5400000000 80: ENDELØSE KEMOFIBRE; STRIMLER OG LIGNENDE AF ENDELØSE KEMOFIBRE.
 6. 5500000000 80: KORTE KEMOFIBRE.
 7. 5600000000 80: VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF.
 8. 5700000000 80: GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING AF TEKSTILMATERIALER.
 9. 5800000000 80: SÆRLIGE VÆVEDE STOFFER; TUFTEDE TEKSTILSTOFFER; BLONDER OG KNIPLINGER; TAPISSERIER; POSSEMENTARTIKLER; BRODERIER.
 10. 5900000000 80: IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERET TEKSTILSTOF; TEKNISKE VARER AF TEKSTIL.
 11. 6000000000 80: TRIKOTAGESTOF.
 12. 6100000000 80: BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, AF TRIKOTAGE.
 13. 6200000000 80: BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE.
 14. 6300000000 80: ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER; HÅNDARBEJDSSÆT; BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE.

AFSNIT XII: FODTØJ, HOVEDBEKLÆDNING, PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR:

 1. 6400000000 80: FODTØJ, GAMACHER OG LIGN.; DELE DERTIL.
 2. 6500000000 80: HOVEDBEKLÆDNING OG DELE DERTIL.
 3. 6600000000 80: PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL.
 4. 6700000000 80: BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR.

AFSNIT XIII: VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER:

 1. 6800000000 80: VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER.
 2. 6900000000 80: KERAMISKE PRODUKTER.
 3. 7000000000 80: GLAS OG GLASVARER.

AFSNIT XIV: NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER:

 1. 7100000000 80: NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER.

AFSNIT XV: UÆDLE METALLER OG VARER DERAF:

 1. 7200000000 80: JERN OG STÅL.
 2. 7300000000 80: VARER AF JERN OG STÅL.
 3. 7400000000 80: KOBBER OG VARER DERAF.
 4. 7500000000 80: NIKKEL OG VARER DERAF.
 5. 7600000000 80: ALUMINIUM OG VARER DERAF.
 6. 7800000000 80: BLY OG VARER DERAF.
 7. 7900000000 80: ZINK OG VARER DERAF.
 8. 8000000000 80: TIN OG VARER DERAF.
 9. 8100000000 80: ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER.
 10. 8200000000 80: VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF UÆDLE METALLER.
 11. 8300000000 80: DIVERSE VARER AF UÆDLE METALLER.

AFSNIT XVI: MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; ELEKTRISK MATERIEL; DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN; DELE OG TILBEHØR DERTIL:

 1. 8400000000 80: ATOMREAKTORER; KEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL.
 2. 8500000000 80: ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG|LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN SAMT|DELE OG TILBEHØR DERTIL.

AFSNIT XVII: TRANSPORTMIDLER:

 1. 8600000000 80: LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANE- OG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART.
 2. 8700000000 80: KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL.
 3. 8800000000 80: LUFT- OG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL.
 4. 8900000000 80: SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL.

AFSNIT XVIII: OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; URE; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL:

 1. 9000000000 80: OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; DELE OG TILBEHØR DERTIL.
 2. 9100000000 80: URE OG DELE DERTIL.
 3. 9200000000 80: MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL.

AFSNIT XIX: VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL:

 1. 9300000000 80: VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL.

AFSNIT XX: DIVERSE VARER:

 1. 9400000000 80: MØBLER; SENGEBUNDE, MADRASSER, DYNER, PUDER OG LIGN.; LAMPER OG BELYSNINGSARTIKLER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET; LYSSKILTE, NAVNEPLADER MED LYS OG LIGNENDE VARER; PRÆFABRIKEREDE BYGNINGER.
 2. 9500000000 80: LEGETØJ, SPIL OG SPORTSARTIKLER; DELE OG TILBEHØR DERTIL.
 3. 9600000000 80: DIVERSE.

AFSNIT XXI: KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER:

 1. 9700000000 80: KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER.
 2. 9800000000 80: KOMPLETTE INDUSTRIELLE ANLÆG.
 3. 9900000000 80: SÆRLIGE KN-KODER.