carinska nomenklatura (Hrvatski)

ODSJEK I.: ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA:

 1. 0100000000 80: ŽIVE ŽIVOTINJE.
 2. 0200000000 80: MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI.
 3. 0300000000 80: RIBE I RAKOVI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKRALJEŠNJACI.
 4. 0400000000 80: MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI; JAJA PERADI I PTIČJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, NESPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU.
 5. 0500000000 80: PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, NESPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU.

ODSJEK II.: BILJNI PROIZVODI:

 1. 0600000000 80: ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENI I SLIČNO; REZANO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE.
 2. 0700000000 80: JESTIVO POVRĆE, POJEDINI KORIJENI I GOMOLJI.
 3. 0800000000 80: JESTIVO VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI; KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA.
 4. 0900000000 80: KAVA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI.
 5. 1000000000 80: ŽITARICE.
 6. 1100000000 80: PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INULIN; PŠENIČNI GLUTEN.
 7. 1200000000 80: ULJANO SJEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SJEMENJE I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LJEKOVITO BILJE; SLAMA I STOČNA HRANA.
 8. 1300000000 80: ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI.
 9. 1400000000 80: BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NESPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU.

ODSJEK III.: MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI:

 1. 1500000000 80: MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI.

ODSJEK IV.: PRIPREMLJENI PREHRAMBENI PROIZVODI; PIĆA, ALKOHOLI I OCAT; DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA:

 1. 1600000000 80: PROIZVODI OD MESA, RIBA, RAKOVA, MEKUŠACA ILI DRUGIH VODENIH BESKRALJEŠNJAKA.
 2. 1700000000 80: ŠEĆERI I ŠEĆERNI PROIZVODI.
 3. 1800000000 80: KAKAO I KAKAO PROIZVODI.
 4. 1900000000 80: PROIZVODI OD ŽITARICA, BRAŠNA, ŠKROBA ILI MLIJEKA; SLASTIČARSKI PROIZVODI.
 5. 2000000000 80: PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, ORAŠASTIH PLODOVA ILI DRUGIH DIJELOVA BILJAKA.
 6. 2100000000 80: RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI.
 7. 2200000000 80: PIĆA, ALKOHOLI I OCAT.
 8. 2300000000 80: OSTACI I OTPACI OD PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA ŽIVOTINJSKA HRANA.
 9. 2400000000 80: DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA.

ODSJEK V.: MINERALNE TVARI:

 1. 2500000000 80: SOL; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; SADRA, VAPNO I CEMENT.
 2. 2600000000 80: RUDAČE, TROSKE I PEPELI.
 3. 2700000000 80: MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENSKE TVARI; MINERALNI VOSKOVI.

ODSJEK VI.: PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SLIČNIH INDUSTRIJA:

 1. 2800000000 80: ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKI ILI ANORGANSKI SPOJEVI PLEMENITIH KOVINA, KOVINA RIJETKIH ZEMALJA, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA ILI IZOTOPA.
 2. 2900000000 80: ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI.
 3. 3000000000 80: FARMACEUTSKI PROIZVODI.
 4. 3100000000 80: GNOJIVA.
 5. 3200000000 80: EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI; BOJILA, PIGMENTI I DRUGE TVARI ZA BOJENJE; BOJE I LAKOVI; KITOVI I DRUGE MASE ZA BRTVLJENJE; TISKARSKE BOJE I TINTE.
 6. 3300000000 80: ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIČKI ILI TOALETNI PROIZVODI.
 7. 3400000000 80: SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKI AKTIVNA SREDSTVA, PRIPRAVCI ZA PRANJE, PRIPRAVCI ZA PODMAZIVANJE, UMJETNI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PRIPRAVCI ZA POLIRANJE ILI RIBANJE, SVIJEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE, "ZUBARSKI VOSKOVI" TE ZUBARSKI PRIPRAVCI NA OSNOVI SADRE.
 8. 3500000000 80: BJELANČEVINASTE TVARI; MODIFICIRANI ŠKROBOVI; LJEPILA; ENZIMI.
 9. 3600000000 80: EKSPLOZIVI; PIROTEHNIČKI PROIZVODI; ŠIBICE; PIROFORNE SLITINE; POJEDINI ZAPALJIVI PRIPRAVCI.
 10. 3700000000 80: FOTOGRAFSKI ILI KINEMATOGRAFSKI PROIZVODI.
 11. 3800000000 80: RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI.

ODSJEK VII.: PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA:

 1. 3900000000 80: PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA.
 2. 4000000000 80: KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA.

ODSJEK VIII.: SIROVA KOŽA, ŠTAVLJENA KOŽA, KRZNO I PROIZVODI OD NJIH; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA):

 1. 4100000000 80: SIROVA KOŽA (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA.
 2. 4200000000 80: PROIZVODI OD KOŽE; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PROIZVODI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA).
 3. 4300000000 80: PRIRODNO I UMJETNO KRZNO; PROIZVODI OD KRZNA.

ODSJEK IX.: DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN; PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA; PROIZVODI OD SLAME I ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI:

 1. 4400000000 80: DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN.
 2. 4500000000 80: PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA.
 3. 4600000000 80: PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI.

ODSJEK X.: CELULOZA OD DRVA ILI DRUGKIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR I KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI; PAPIR I KARTON TE PROIZVODI OD PAPIRA I KARTONA:

 1. 4700000000 80: CELULOZA OD DRVA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR ILI KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI.
 2. 4800000000 80: PAPIR I KARTON; PROIZVODI OD PAPIRNE MASE, PAPIRA ILI KARTONA.
 3. 4900000000 80: TISKANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, TIPKANI TEKSTOVI I NACRTI.

ODSJEK XI.: TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI:

 1. 5000000000 80: SVILA.
 2. 5100000000 80: VUNA, FINA ILI GRUBA ŽIVOTINJSKA DLAKA; PREĐA I TKANINE OD KONJSKE DLAKE.
 3. 5200000000 80: PAMUK.
 4. 5300000000 80: OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREĐA I TKANINE OD PAPIRNE PREĐE.
 5. 5400000000 80: UMJETNI ILI SINTETIČKI FILAMENTI; VRPCE I SLIČNI OBLICI OD UMJETNIH ILI SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA.
 6. 5500000000 80: UMJETNA ILI SINTETIČKA REZANA VLAKNA.
 7. 5600000000 80: VATA, PUST I NETKANI MATERIJALI; POSEBNA PREĐA; KONOPI, UZICE I UŽAD TE PROIZVODI OD NJIH.
 8. 5700000000 80: SAGOVI I OSTALI TEKSTILNI PODNI POKRIVAČI.
 9. 5800000000 80: POSEBNE TKANINE; TEKSTILNI PROIZVODI DOBIVENI TAFTING POSTUPKOM; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMENTERIJA; VEZ.
 10. 5900000000 80: IMPREGNIRANI, PREMAZANI, PREVUČENI, PREKRIVENI ILI LAMINIRANI TEKSTILNI MATERIJALI; TEKSTILNI PROIZVODI PRIKLADNI ZA INDUSTRIJSKU UPORABU.
 11. 6000000000 80: PLETENI ILI KUKIČANI MATERIJALI.
 12. 6100000000 80: ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI.
 13. 6200000000 80: ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, OSIM PLETENE ILI KUKIČANE.
 14. 6300000000 80: OSTALI GOTOVI TEKSTILNI PROIZVODI; KOMPLETI; RABLJENA ODJEĆA I RABLJENI TEKSTILNI PROIZVODI; OTPADNE KRPE.

ODSJEK XII.: OBUĆA, POKRIVALA ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI ZA HODANJE I SJEDENJE, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; UMJETNO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE:

 1. 6400000000 80: OBUĆA, NAZUVCI I SLIČNI PROIZVODI; NJIHOVI DIJELOVI.
 2. 6500000000 80: POKRIVALA ZA GLAVU I NJIHOVI DIJELOVI.
 3. 6600000000 80: KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI ZA HODANJE I SJEDENJE, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI.
 4. 6700000000 80: PREPARIRANO PERJE I PAPERJE TE PROIZVODI IZRAĐENI OD PERJA ILI PAPERJA; UMJETNO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE.

ODSJEK XIII.: PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I STAKLENI PROIZVODI:

 1. 6800000000 80: PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA.
 2. 6900000000 80: KERAMIČKI PROIZVODI.
 3. 7000000000 80: STAKLO I STAKLENI PROIZVODI.

ODSJEK XIV.: PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI ILI POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PROIZVODA; KOVANI NOVAC:

 1. 7100000000 80: PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI ILI POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PROIZVODA; KOVANI NOVAC.

ODSJEK XV.: OBIČNE KOVINE I PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA:

 1. 7200000000 80: ŽELJEZO I ČELIK.
 2. 7300000000 80: PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA.
 3. 7400000000 80: BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA.
 4. 7500000000 80: NIKAL I PROIZVODI OD NIKLA.
 5. 7600000000 80: ALUMINIJ I PROIZVODI OD ALUMINIJA.
 6. 7800000000 80: OLOVO I PROIZVODI OD OLOVA.
 7. 7900000000 80: CINK I PROIZVODI OD CINKA.
 8. 8000000000 80: KOSITAR I PROIZVODI OD KOSITRA.
 9. 8100000000 80: OSTALE OBIČNE KOVINE; KERMETI; PROIZVODI OD TIH MATERIJALA.
 10. 8200000000 80: ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI I PRIBOR ZA JELO OD OBIČNIH KOVINA; DIJELOVI ZA NJIH OD OBIČNIH KOVINA.
 11. 8300000000 80: RAZNI PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA.

ODSJEK XVI.: STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; ELEKTRIČNA OPREMA; NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR:

 1. 8400000000 80: NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; NJIHOVI DIJELOVI.
 2. 8500000000 80: ELEKTRIČNI STROJEVI I OPREMA TE NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.

ODSJEK XVII.: VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA I PRIDRUŽENA PRIJEVOZNA OPREMA:

 1. 8600000000 80: ŽELJEZNIČKE ILI TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, VAGONI I NJIHOVI DIJELOVI; ŽELJEZNIČKI ILI TRAMVAJSKI KOLOSIJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR TE NJIHOVI DIJELOVI; MEHANIČKA (UKLJUČUJUĆI ELEKTROMEHANIČKA) PROMETNA SIGNALNA OPREMA SVIH VRSTA.
 2. 8700000000 80: VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH VOZILA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.
 3. 8800000000 80: LETJELICE, SVEMIRSKE LETJELICE I NJIHOVI DIJELOVI.
 4. 8900000000 80: BRODOVI, BRODICE I PLUTAJUĆE KONSTRUKCIJE.

ODSJEK XVIII.: OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR:

 1. 9000000000 80: OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.
 2. 9100000000 80: SATOVI I NJIHOVI DIJELOVI.
 3. 9200000000 80: GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.

ODSJEK XIX.: ORUŽJE I STRELJIVO; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR:

 1. 9300000000 80: ORUŽJE I STRELJIVO; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.

ODSJEK XX.: RAZNI GOTOVI PROIZVODI:

 1. 9400000000 80: POKUĆSTVO; OPREMA ZA KREVETE, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; SVJETILJKE I OSTALA RASVJETNA TIJELA, NESPOMENUTA NITI UKLJUČENA NA DRUGOM MJESTU; OSVIJETLJENI ZNAKOVI, OSVIJETLJENE NATPISNE PLOČICE I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE.
 2. 9500000000 80: IGRAČKE, DRUŠTVENE IGRE I ŠPORTSKI REKVIZITI; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.
 3. 9600000000 80: RAZNI GOTOVI PROIZVODI.

ODSJEK XXI.: UMJETNIČKA DJELA, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I ANTIKVITETI:

 1. 9700000000 80: UMJETNINE, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I ANTIKVITETI.
 2. 9800000000 80: KOMPLETNA INDUSTRIJSKA POSTROJENJA.
 3. 9900000000 80: POSEBNE OZNAKE KOMBINIRANE NOMENKLATURE.